Mitä on yrittäjyyskasvatus 4.0?

Ylivieskassa järjestettiin 16. valtakunnalliset Yrittäjyyskasvatuspäivät 28.-29.9.2022. Järjestäjinä olivat Centria-ammattikorkeakoulu ja Oulun Yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti yhdessä Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseuran kanssa. Tapahtuman pääteema oli Yrittäjyyskasvatus 4.0 ja tapahtumapaikkana Centria-ammattikorkeakoulun Ylivieskan kampus. Osallistujia konferenssissa oli noin 65.
Jouni Hintikka puhumassa
Jouni Hintikka puhumassa Yrittäjyyskasvatuspäivillä

Päivät sisälsivät innostavia keynote-puheenvuoroja, tutkimusesityksiä, hanke- ja case-esityksiä sekä työpajoja. Yrittäjyyskasvatuspäivät on suunnattu yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneille tutkijoille, opettajille sekä käytännön toimijoille. Yhtenä tavoitteena on lähentää tutkimuksen ja käytännön yhteyttä. Tämä tavoite toteutui vuoden 2022 konferenssissa erinomaisesti, sillä esillä oli laajasti Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen eri kouluasteilla. Päivillä palkittiin perinteisesti myös paras tieteellinen tutkimus ja paras käytännön case-paperi.

Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseuran hallitus valitsi tämän vuoden parhaaksi tieteelliseksi tutkimukseksi artikkelin ”Yrittäjyysaikomuksen ja arvot sosiaali- ja terveysalalla” (Milla Lähdeniemi, Anu Järvensivu, Juha Niiranen, Jari Karjalainen ja Anita Saaranen-Kauppinen) ja parhaaksi käytännön case-paperiksi valittiin ”Silta -hanke: väyläopintojen osallistava yhteiskehittäminen OSAOlta OAMKiin” (Anu Pokela ja Anni Saaranen). Artikkelit tulevat ilmestymään osana konferenssijulkaisua.

Kansainvälisenä pääpuhujana ensimmäisenä päivänä oli professori Stefan Trzcielinski, Puolasta Poznanin yliopistosta. Professori Trzcielinski valotti yrittäjyyskasvatuksen roolia 4.0 aikakaudella. Toisena päivänä keynote toteutetiin teemojen Industry 4.0 ja Education 4.0 välisenä vuoropuheluna, missä keskustelemassa olivat Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakoulutuksen lehtori Ulla Mäntykangas ja Centria-ammattikorkeakoulun tutkimusyliopettaja Sakari Pieskä. Keskustelua johti Jouni Hintikka Kerttu Saalasti Instiuutista.

Konferenssin pääsisältö muodostui osallistujien esityksistä. Yhteensä 28 esityksestä 13 liittyi yrittäjyyskasvastuksen tutkimukseen ja 15 käytännölliseen kehittämiseen. Tutkimusesityksistä 6 ja käytännöllisistä 9 linkittyivät Pohjois-Pohjanmaan alueella toteutettuun/toteutettavaan yrittäjyyskasvatukseen. Oulun Yliopiston Kerttu Saalasti Instituutista esityksiä pitivät Santeri Halonen, Suvi Tulonen, Jouni Hintikka ja Ulla Lehtinen. Konferenssin toisen päivän avaussanat puhui MicroENTREn tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi.

Tämän vuoden Yrittäjyyskasvatuspäivillä julkaistiin myös Kestävä kehitys, kansainvälisyys ja digitalisaatio yrittäjyyskasvatuksessa (VÄKEVÄ) -hankkeessa päivitetyn Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen mallin tuloksia. Malli on koottu koko maakunnan kattavien osallistavien työpajojen pohjalta lukuvuoden 2021-2022 aikana. Työpajoihin on osallistunut noin 85 alueen oppilaitosten, yritysten ja yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaorganisaatioiden edustajaa.

Maakunnallisen yrittäjyyskasvatustyön yhteiseksi visioksi muodostui ”Pohjois-Pohjanmaan kestävää tulevaisuutta tehdään yhdessä”. Mallin keskeisiä elementtejä esiteltiin Yrittäjyyskasvatuspäivien osallistujille Eemeli Alanteen johdolla oivaltavan ”VÄKEVÄ-bingon” avulla illallisen yhteydessä.

Uudistetun yrittäjyyskasvatuksen mallin tavoitteiksi muodostuivat:
1) Yrittäjyyskasvatuksella rakennetaan kestävää tulevaisuutta
2) Yrittäjyyskasvatuksella vahvistetaan oppijan osaamisidentiteettiä sekä yrittäjyys- ja työelämätaitoja
3) Tehdään yrittävää kulttuuria luodaan yhdessä

Malli sisältää myös yhteisiä suosituksia ja linjauksia sekä kouluastekohtaiset osaamistavoitteet aina varhaiskasvatuskesta korkea-asteelle. Mallia testataan lukuvuoden 2022-2023 aikana alueen oppilaitoksissa. Uudistettu yrittävyyskasvatuksen malli tullaan julkaisemaan sivustolla www.minunpolkuni.fi.

Kirjoittaja: Suvi Tulonen, projektitutkija, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti
Kuva: Ulla Lehtinen

Viimeksi päivitetty: 10.10.2022