Miten hiili varastoidaan betoniin ja kuinka kompleksisuustiede voi auttaa muuttuvassa liiketoimintaympäristössä?

Rakentaminen on yksi suurimmista päästölähteistä, sillä pelkästään sementin valmistus aiheuttaa 7–8 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Joidenkin tutkijoiden mielestä päästöt voitaisiin jopa kääntää päinvastaisiksi muuttamalla sementti ja betoni hiilivarastoksi. Mutta onko siitä mahdollista tehdä kannattavaa liiketoimintaa?
Apulaisprofessori Päivö Kinnunen laboratoriossa. Kuva Hoang Nguyen.

Miten suunnitella todella ympäristöystävällistä betonia, joka on kohtuuhintaista? Tämä miljardien dollareiden kysymys on yhtä tärkeä liike-elämälle kuin tieteelle ja ympäristölle.

Emme voi sulkea silmiämme luonnon tasapainon järkkymiseltä, mutta miten sovitamme sen yhteen kilpailun perussäännön kanssa, jonka mukaan liian vaivalloiset ratkaisut eivät ole kannattavia? Että ilmakehän puhdistaminen ei ole kannattavaa? Miten on mahdollista sovittaa yhteen lyhytjänteiset taloudelliset tavoitteet ja pitkän aikavälin elinkelpoisuus? Ja kuinka ratkaisuja voidaan tehdä perustavanlaatuisessa epävarmuudessa, joka hämärtää toimintaympäristön keskeisten sääntöjen kehittymistä?

Näistä perusongelmista jokaisen kompleksisen eli monimutkaisen ympäristön toimijan on selviydyttävä. Viime aikoina kompleksisuustiede on kehittänyt vastauksia kysymyksiin, miten edetä kompleksisissa ympäristöissä, joille on ominaista epävarmuus ja ongelmien epämääräisyys tai visaisuus, sekä se, että formaalia riskiarviointia mahdotonta toteuttaa.

Miten navigoida kompleksisessa ympäristössä?

Markkinat eivät ehkä lopulta noudatakaan suoraviivaisia ennusteita, vaan arvaamattomia mullistuksia ja S-innovaatiokäyriä. S-innovaatioissa muutos käynnistyy hitaasti, mutta kun käännekohta saavutetaan, se johtaa koko markkinan laajuiseen mullistavaan muutokseen ja uuteen tasapainotilaan.

Vaikka innovaatiot ovat luonteeltaan arvaamattomia (kuka tietää, mitä keksitään seuraavaksi?), ja monimutkaiset järjestelmät eivät noudata yksinkertaisia syy-seurausmalleja, on olemassa keinoja, joiden avulla monimutkaisuudessa voi suunnistaa.

Viimeksi päivitetty: 8.3.2023