Miten kuntoutuksella voi tukea työkykyä työpaikoilla? – Tutustu Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopakettiin

Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti tarjoaa toimintamalleja ja keinoja, joilla voi tukea työkykyä työuran eri vaiheissa. Maksuton tietopaketti perustuu tutkimustietoon, asiantuntijoiden näkemyksiin ja 24 työpaikan kokemuksiin.

Uudesta tietopaketista hyötyvät työterveyshuollon ja kuntoutuksen ammattilaiset ja työpaikoilla työkyvyn tuen asioiden äärellä työskentelevät. Esimerkiksi esihenkilöt ja henkilöstöhallinto tarvitsevat lisää tietoa siitä, miten kuntoutuksella voidaan tukea työkykyä. Tietopaketti sopii myös oppilaitosten käyttöön.

"Työhön kytkeytyvä kuntoutus tarkoittaa laaja-alaisen työkykykäsityksen mukaisesti työkykyä, työssä pysymistä ja työhön paluuta tukevaa monialaista yhteistoimintaa. Toimintaan osallistuvat työpaikan lisäksi muun muassa työterveyshuolto ja kuntoutuksen palveluntuottajat", kertoo lehtori Anja Tanttu Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Tietopaketissa on eväitä monialaiseen yhteistoimintaan

"Tietopaketti avaa näkymiä työpaikan moniin mahdollisuuksiin. Kun katse on työssä, voi työpaikoilta löytyä hyviä ratkaisuja työntekijöiden työkyvyn ja kuntoutumisen tueksi. Toisaalta myös palveluissa on tärkeä ottaa esille työelämäasiat", vinkkaa johtava asiantuntija Nina Nevala Työterveyslaitoksesta.

Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti koostuu viidestä osiosta.

  • Kehitä toimivia käytäntöjä -osiossa kuvataan työkyvyn tuen toimintamalleja ja toimivia käytäntöjä.
  • Edistä työkykyä syventyy työkykyä edistäviin toimiin, kuten osaamiseen, terveyden edistämiseen, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden kehittämiseen sekä työn suunnitteluun.
  • Tue varhain -osiossa kuvattu työkyvyn varhainen tuki edellyttää työntekijöiden, esihenkilöiden, työterveyshuollon ja muiden työpaikan toimijoiden sujuvaa yhteistyötä.
  • Tue työhön paluuta ja työssä jatkamista -osiossa on onnistuneen työhön paluun keinoja ja toimintatapoja: suunnitelma, yhteiset tavoitteet sekä moniammatillinen ja monialainen yhteistyö.
  • Muokkaa työtä -osiossa esitellään työn muokkauksen toimintamalli. Siinä kuvataan työn muokkauksen vaiheet sekä eri tahojen roolit ja vastuut. Mallin avulla työpaikan johto ja esihenkilöt voivat ennakoida tulevia tilanteita ja toimia niissä johdonmukaisesti.

Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti on kehitetty Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Työterveyslaitoksen, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteisessä Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä -projektissa (KUURA). Projektia on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Tutustu tietopakettiin avoimissa oppimateriaaleissa

Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti (jamk.fi)

Työhön kytkeytyvä kuntoutus | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Lisätietoja:

Jaro Karppinen, professori, Oulun yliopisto, jaro.karppinen@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 15.2.2023