Mittava naisten terveystutkimus alkaa Oulun yliopistossa

Yhteensä 4 500 naista saa kutsun laaja-alaiseen terveystutkimukseen. Tutkittavat kuuluvat Pohjois-Suomessa vuosina 1985-1986 syntyneiden kohorttiin. Suurin osa tutkittavista on nyt 34-vuotiaita.

Oulun yliopiston professori Terhi Piltosen johtaman tutkimuksen tavoitteena on selvittää gynekologisten tekijöiden vaikutusta naisten terveyteen laajasti.

”Vastaavaa terveystutkimusta ei ole ennen tehty. Mukana on laaja joukko paitsi naistentautien asiantuntijoita myös muiden alojen erikoisosaajia”, Piltonen kuvaa.

Gynekologisten oireiden lisäksi tutkijoiden kiinnostuksen kohteena on naisten kokonaisvaltainen seksuaalinen hyvinvointi.

”Tutkimuksessa on mahdollista saada tietoa esimerkiksi naisen kehonkuvasta ja tyytyväisyydestä omaan kehoon”, Piltonen havainnollistaa.

Tutkimusvastaanotoille Ouluun ja Helsinkiin pyritään saamaan ainakin 2 000 naista. Haastattelun lisäksi tutkimuspäivä tulee sisältämään mm. verinäytteen oton, gynekologisen ultraäänitutkimuksen, munasarjojen ikääntymiseen liittyviä tutkimuksia, sekä vatsanpeitteiden erkaumaa ja maksan rasvoittumista selvittävän ultraäänitutkimuksen. Lisäksi tehdään joukko perusmittauksia. Kyselylomakkeella selvitetään naisten elämänlaatua, mahdollisia gynekologisia oireita sekä muita sairauksia.

”Tutkittavat saavat arvokasta tietoa omasta terveydestään ja mahdolliset jatkotutkimuksia vaativat löydökset laitetaan eteenpäin”, Piltonen lupaa.

Esimerkiksi gynekologisessa ultraäänessä voidaan tehdä suuntaa antava arvio munasarjojen toimintakyvystä.

”Iän vaikutukset naisen hedelmällisyyteen ovat olleet viime vuosina yleinen aihe julkisessa keskustelussa. Hedelmällisyys alkaa laskea selvästi jo 15 vuotta ennen vaihdevuosia. Terveelliset elämäntavat parantavat yleisesti hedelmällisyyttä, mutta nekään eivät valitettavasti estä munasarjojen vanhenemista”, Piltonen toteaa.

Eräs tutkijoita kiinnostava vaiva on vielä jokseenkin tuntematon vulvodynia, joka tarkoittaa pitkittynyttä, vähintään kolmen kuukauden kestoista ulkosynnyttimien kiputilaa. Arviolta 10-30 % naisista kärsii vulvodyniaan liittyvistä oireista jossain vaiheessa ennen vaihdevuosi-ikää. Monilla eri tekijöillä uskotaan olevan osuutta vulvodynian kehittymiseen, mutta aiempi tutkimustieto esimerkiksi hormonaalisen ehkäisyn vaikutuksesta on ristiriitaista.

”Lisää tutkimusta tarvitaan, jotta naisia osattaisiin jatkossa auttaa yhä paremmin tämän elämänlaatua haittaavan tilanteen helpottamiseksi”, Piltonen sanoo.

Oulussa tutkimustiimiin kuuluvat Piltosen lisäksi tutkimuslääkäri Susanna Savukoski, koordinoiva tutkimushoitaja, kätilö Lotta Vuokila ja tutkimushoitaja Elina Huikari.

Viimeksi päivitetty: 1.12.2021