Mobiilisovelluksesta tehokas apu tupakoinnin lopettamiseen – kolminkertaistaa onnistumisen mahdollisuuden

Oulun yliopiston tutkijoiden johdolla kehitetty uusi mobiilisovellus osoittautui toimivaksi avuksi pitkään jatkuneen tupakoinnin lopettamisessa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa toteutetussa tutkimuksessa sovelluksen käyttö peräti kolminkertaisti tupakoinnin lopettamisen verrattuna kirjallisen materiaalin avulla vieroittumiseen.

Tutkimukseen osallistui 201 tupakoijaa, jotka oli kutsuttu keuhkosyövän TT-seulontaan osana Oulussa marraskuussa 2022 käynnistynyttä Suomen ensimmäistä keuhkosyövän TT-seulonnan pilottitutkimusta. Keuhkosyövän TT-seulonnan on osoitettu vähentävän tupakoijien keuhkosyöpä- ja kokonaiskuolleisuutta, ja samalla se tarjoaa otollisen tilaisuuden tupakoinnin vieroitukseen.

Kaikilla tutkittavilla oli pitkä ja runsas tupakointihistoria (≥15 savuketta päivässä vähintään 25 vuoden ajan tai ≥10 savuketta päivässä vähintään 30 vuoden ajan). Osallistujat satunnaistettiin kahteen ryhmään: mobiilisovellusta käyttävään tutkimusryhmään ja Käypä hoito -suosituksen mukaista kirjallista vieroitusmateriaalia saaneeseen kontrolliryhmään.

Kolmen kuukauden seurannan kuluttua 20 prosenttia sovellusta käyttäneistä oli lopettanut tupakoinnin, kun vastaava luku kirjallista materiaalia saaneiden ryhmässä oli 7 prosenttia. Tulos säilyi lähes samana puoli vuotta kestäneen seurantajakson loppuun.

Tulosten mukaan sovelluksen aktiivinen käyttö paransi tupakoinnin lopettamisen edellytyksiä merkittävästi. Niistäkin mobiilisovelluksen käyttäjistä, jotka eivät olleet lopettaneet tupakointia kokonaan, suurempi osa oli vähentänyt tupakointiaan merkittävästi verrattuna kontrolliryhmään.

Tutkijoiden kehittämä mobiilisovellus perustuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Se pyrkii lisäämään tietoisuutta terveydelle haitallisesta käytöksestä ja tukemaan ihmisen omaa aktiivista roolia käyttäytymisensä säätelijänä. Toiminnallisuuksiin kuuluvat muun muassa viikoittaiset oirekyselyt, mindfulness-harjoitukset ja virtuaalinen tukihenkilö. Sovellus on tällä hetkellä ainoastaan tutkimuskäytössä.

Nyt julkaistu tutkimus on tiettävästi maailman ensimmäinen satunnaistettu kliininen tutkimus, joka osoittaa mobiilisovelluksen tehon tupakasta vieroituksessa keuhkosyövän TT-seulonnan yhteydessä. Tutkijoiden mukaan sovellus voidaan integroida helposti keuhkosyövän seulontaprosessiin.

Jatkotutkimuksissa tutkijat keskittyvät selvittämään mobiilisovelluksen tehoa myös keuhkosyövän seulonnan ulkopuolella sekä yhdistettynä muihin tupakoinnin vieroitusmenetelmiin.

Tutkimus on julkaistu The Lancet Regional Health – Europe -tiedelehdessä: Sanna Iivanainen, Antti Kurtti, Viktor Wichmann, Heidi Andersen, Antti Jekunen, Riitta Kaarteenaho, Tuula Vasankari, Jussi P. Koivunen. Smartphone application versus written material for smoking reduction and cessation in individuals undergoing low-dose computed tomography (LDCT) screening for lung cancer: a phase II open-label randomised controlled trial. The Lancet Regional Health - Europe, 2024. Linkki tutkimusjulkaisuun: https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2024.100946

Tutkimusta ovat rahoittaneet Roche Suomi, AstraZeneca ja Syöpäsäätiö.

Viimeksi päivitetty: 31.5.2024