Moni opiskelija saa kesällä kehotuksen hakea asumistuen tarkistusta

Kela tarkistaa asiakkaan yleisen asumistuen, kun tuen myöntämisestä tai edellisestä tarkistuksesta on kulunut vuosi. Asumistuen saajan pitää itse hakea tarkistusta. Tarkistushakemus kannattaa toimittaa Kelaan hyvissä ajoin, jotta tuen maksamiseen ei tule katkosta.

Yleinen asumistuki myönnetään yleensä toistaiseksi, mutta tuki tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Tarkistuksen tarkoituksena on varmistaa, että tuki maksetaan asiakkaalle oikean suuruisena.

Asumistuen saajan pitää hakea vuositarkistusta, kun tuen myöntämisestä tai edellisestä tarkistuksesta on kulunut vuosi. Moni opiskelija on saanut edellisen päätöksen asumistuesta elo–syyskuussa 2020.

Tarkistusta pitää hakea määräaikaan mennessä

Kela lähettää asiakkaalle kirjeen vuositarkistuksesta noin kuukautta ennen tarkistusajankohtaa. Tarkistusta voi hakea kätevästi OmaKelassa. Toinen vaihtoehto on täyttää yleisen asumistuen hakemus AT 1 (pdf).

Tarkistusta kannattaa hakea mahdollisimman pian. Jos asumistuen vuositarkistusaika on esimerkiksi 1.8.2021, hakemuksen pitää olla Kelassa viimeistään 15.7.2021. Asiakas voi tarkistaa määräajan Kelan lähettämästä kirjeestä. Jos asiakas ei hae tarkistusta riittävän ajoissa, asumistuki lakkautetaan.

Jos asiakas on unohtanut hakea tarkistusta ja tuki on lakkautettu, hänen kannattaa toimia ripeästi ja tehdä yleisen asumistuen hakemus.

Välitarkistus on ajankohtainen, jos olosuhteet muuttuvat

Jos asiakkaan tai hänen ruokakuntansa jäsenen olosuhteet muuttuvat, tuki pitää tarkistaa jo ennen vuositarkistusta. Tätä kutsutaan välitarkistukseksi.

Asiakkaan pitää hakea asumistuen välitarkistusta esimerkiksi, jos ruokakunnan yhteenlasketut tulot suurenevat vähintään 400 euroa kuukaudessa tai pienenevät vähintään 200 euroa kuukaudessa.

Ennen tarkistushakemuksen tekemistä voi tarvittaessa soittaa Kelan palvelunumeroon 020 692 210 ja varmistaa, onko tarkistus tarpeen.

Viimeksi päivitetty: 29.7.2021