Monipaikkaisuus lisää tehokkuutta, mutta edellyttää työyhteisöjen uudistumista maaseudun yrityksissä

Koronapandemia muutti nopeasti työn tekemisen tapaa etätyöskentelyyn ja monipaikkaisuuteen myös Pohjois-Pohjanmaalla toimivissa yrityksissä. Tuore MOPPI-hankkeen selvitys antaa tilannekuvan Pohjois-Pohjanmaalla toimivien yritysten kokemuksista monipaikkaisuuteen, etätyöskentelyyn ja digitalisaatioon liittyen.
kiemurainen maantie ilmasta kuvattuna

MOPPI-hankkeen verkkokyselyyn ja yrityshaastatteluihin perustuvan selvityksen mukaan koronan vaikutukset etä- ja monipaikkatyöskentelyyn ovat olleet hyvin vaihtelevia. Kyselyyn osallistui 58 yksinyrittäjää ja lisäksi heistä 10 myös haastateltiin. Yksinyrittäjien tekemän etätyön osuus vaikuttaa olevan hieman korkeampi kuin työnantajayrityksissä niin tällä hetkellä kuin jatkossa.

Yritysten näkökulmasta etätyö voi lisätä tehokkuutta, vähentää kustannuksia, helpottaa osaavan työvoiman saatavuutta sekä tukea työn ja yksityiselämän tasapainottamista. Etätyöskentely säästää työmatkoihin kuluvaa aikaa ja rahaa sekä vähentää sairauspoissaoloja, mutta kokemukset työssä tehtävästä ideoinnista, kiireen ja stressin määrästä sekä kuormittumisesta ovat vaihtelevia. Maaseutumaisten alueiden yrittäjyyden ja osaavan työvoiman saatavuuden kannalta tärkeintä on kuitenkin alueen koettu viihtyisyys ja saatavilla olevat julkiset peruspalvelut.

Yritysten kommenttien perusteella tärkeitä maaseutumaisten alueiden etätyötä, monipaikkaisuutta ja yrittäjyyttä tukevia toimenpiteitä olisivat nopeat laajakaistayhteydet kaikilla alueilla, julkisten yrityspalveluiden tarjonnan ja erityisesti tunnettavuuden lisääminen sekä yhteiskäyttöisten etätyöhubien tarjoaminen sekä tilapäisiin kokoustarpeisiin että jatkuvaan vuokraukseen.

Selvitys on osa Oulun yliopiston ”Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla” (MOPPI) -hanketta, joka tuottaa selvitysten avulla tietoa monipaikkaisuudesta ja etätyöskentelystä asukkaiden, yritysten ja kuntien näkökulmista. Tulosten avulla tunnistetaan keinoja maaseutumaisten alueiden ja yritysten kehittäjien käyttöön. Hankkeen toteuttaa Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö yhteistyössä Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn kanssa. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Raportti "Monipaikkaisuus, etätyö ja digitalisaatio Pohjois-Pohjanmaan yrityksissä : MOPPI-hankkeen yritysselvitys" on julkaistu Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin julkaisusarjassa.

Lisätietoja yritysselvityksestä:

Tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE, puh. 050 466 2832, anna-mari.simunaniemi@oulu.fi

Hankkeen projektipäällikkö: Professori Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö, puh. 040 8375 527, helka-liisa.hentila@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 1.4.2022