Monirakkulainen munasarjaoireyhtymä heikentää naisten elämänlaatua luultua pidempään

Monirakkulaisesta munasarjaoireyhtymästä eli PCOS:stä (polycystic ovary syndrome) kärsivien naisten elämänlaatu on heikentynyt vielä 46-vuotiaana. Koska aiemmat tutkimukset ovat kohdistuneet pääasiassa lisääntymisikäisiin naisiin, ei oireyhtymän vaikutuksia iäkkäämpien naisten elämään ole tunnettu.

Arvostetussa Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism -lehdessä julkaistu tutkimus osoitti, että PCOS:stä kärsivillä naisilla on verrokkejaan heikompi elämänlaatu sekä 31-vuotiaana että 15 vuotta myöhemmin 46-vuotiaana. Naiset kokivat terveydentilansa huonommaksi ja olivat tyytymättömämpiä elämäänsä verrattuna ikätovereihinsa, joilla ei ollut PCOS:n oireita.

Oulun yliopiston professori Terhi Piltosen johtamassa tutkimuksessa oli mukana yhteensä 2 960 vuonna 1966 syntynyttä Pohjois-Suomen syntymäkohorttiin kuuluvaa naista.

PCOS on moniulotteinen hormonihäiriö, jota esiintyy noin 6-18 prosentilla lisääntymisikäisistä naisista. Yleisyydestään huolimatta PCOS on huonosti tunnettu ja alidiagnosoitu terveydenhuollossa. On tavallista, että PCOS diagnosoidaan vasta lapsettomuushoitojen yhteydessä, kun oireyhtymä hankaloittaa raskaaksi tulemista.

Oireyhtymälle on tyypillistä miessukuhormonien liikatuotanto ja monirakkulaiset munasarjat. PCOS aiheuttaa naisille muun muassa liikakarvoitusta, aknea ja epäsäännöllisiä kuukautisia. Yli puolet PCOS:stä kärsivistä naisista on ylipainoisia tai lihavia. Oireyhtymä kolminkertaistaa riskin sairastua tyypin 2 diabetekseen ja metaboliseen oireyhtymään. Masennuksen ja ahdistuksen riski on jopa viisinkertainen.

Nyt julkaistun tutkimuksen mukaan PCOS:ään liittyvä metabolinen ja psyykkinen sairastavuus on vahvasti läsnä naisten elämässä aina vaihdevuosi-ikään asti. Tutkimus osoitti PCOS:n heikentävän naisten elämänlaatua yhtä paljon tai jopa enemmän kuin muut krooniset sairaudet, kuten astma, migreeni tai nivelreuma.

Merkittävin elämänlaatua ja terveyttä heikentävä tekijä oli PCOS:ään liittyvä korkeampi psyykkinen sairastavuus.

”Tutkimuksemme osoitti, että elämänlaadun heikkeneminen näkyy myös vanhemmilla naisilla, jotka alkavat olla jo menopaussin kynnyksellä”, Piltonen kertoo. ”Aiemmin on ajateltu, että lisääntymisasioihin ja kuukautiskierron häiriöihin liittyvät oireet helpottavat myöhemmässä iässä, mutta nyt näyttäisi siltä, että metaboliset ja psyykkiset tekijät voivat olla vaikuttamassa elämänlaatuun ja koettuun terveyteen myös selvästi myöhemmin.”

Viime vuosina tutkimuksissa sekä kliinisessä työssä on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota PCOS:n psyykkistä terveyttä ja elämänlaatua heikentävään puoleen. Tutkimuksen perusteella PCOS-naisten elämänlaatuun tulisi kiinnittää huomiota vielä pitkään hedelmällisen iän jälkeen.

Oulun yliopiston johtama tutkimus tehtiin yhteistyössä Imperial College Londonin ja Helsingin yliopiston kanssa.

Tutkimusjulkaisu: Salla Karjula, Laure Morin-Papunen, Stephen Franks, Juha Auvinen, Marjo-Riitta Järvelin, Juha S Tapanainen, Jari Jokelainen, Jouko Miettunen, Terhi T Piltonen. Population-based Data at Ages 31 and 46 Show Decreased HRQoL and Life Satisfaction in Women with PCOS Symptoms. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 105, Issue 6, June 2020, dgz256.

Viimeksi päivitetty: 1.12.2021