Muistoja tehtaiden piipuista kerätään Piippumuistoja-tutkimushankkeessa

Piippumuistoja-hanke etsii tarinoita ja kuvia tehtaiden piipuista ja teollisesta kulttuuriperinnöstä. Hanke on julkaissut digitaalisen Muistot kartalla -karttatietopalvelun, johon käyttäjät voivat tallentaa tehtaiden ja muiden tuotantolaitosten piippuihin liittyviä muistoja ja kuvia. Muistoja etsitään niin puretuista kuin pystyssä olevista piipuista.
Vaajakosken teollisuusympäristöä Jyväskylän Naissaaressa. Kuva: Tiina Äikäs

Piippumuistoja-hankkeessa tutkitaan tehtaanpiippujen merkitystä paikallisille asukkaille ja tehdaspaikkakunnilla vieraileville. Tutkijat ovat kiinnostuneita niin positiivisista tai negatiivisista kuin henkilökohtaisista tai yleisistä muistoista liittyen tehtaiden piippuihin.

Hanke osallistuu myös kulttuuriperinnöstä ja teollisuuskohteiden suojelusta käytyyn keskusteluun. Samalla tarjotaan teollisten yhteisöjen jäsenille mahdollisuus osallistua oman kulttuuriperintönsä määrittelyyn ja ylläpitoon. Esiin nousee kohteita, jotka on aiemmin nähty menneen kukoistuksen jäännöksinä ja joutomaina. Millaista uusiokäyttöä hylätyille tehtaiden piipuille ja tehdaskiinteistöille suunnitellaan tai on jo löydetty? Mitä piipuille tulisi paikallisten asukkaiden mielestä tehdä?

Hankkeessa haetaan tieteen ja taiteen keinoin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

- Mikä on tehtaiden piippujen merkitys paikallisille ihmisille ja yhteisöille?

- Miten teollisuusperintö vaikuttaa ihmisten identiteettiin?

- Miten taidetta ja tiedettä yhdistämällä voidaan tuoda uusia näkökulmia teoreettiseen keskusteluun kulttuuriperinnöstä?

Tutkimusaineisto muodostuu interaktiivisen karttapalvelun avulla kerätystä muistitiedosta sekä haastatteluista ja osallistuvasta havainnoinnista, joita tehdään lähempään tarkasteluun nostetuista piipuista Oulun seudun, Kajaanin, Jyväskylän (Säynätsalo), Lahden ja Kuopion alueilla.

Karttatietopalvelu avoimesti käytössä

Karttatietopalveluun tallennettuja muistoja ja kuvia voi selata vapaasti. Muistojen ja kuvien tallentaminen vaatii palveluun kirjautumisen. Rekisteröiminen onnistuu joko luomalla palveluun käyttäjätunnuksen ja salasanan tai vaihtoehtoisesti käyttämällä Google- tai Facebook-tiliä. Rekisteröityneet käyttäjät voivat osallistua kuvista syntyviin keskusteluihin kommentoimalla muiden kuvia. Karttapalvelussa on mahdollista jättää hankkeelle yhteystiedot, jos on kiinnostunut osallistumaan haastatteluun.

Muistot kartalla -palvelu on julkaistu 5.3.2021 osoitteessa www.muistotkartalla.fi. Palvelu käyttää Open Street Map -karttapohjaa. Palvelu on kehitetty Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa. Palveluun ladatut muistot ja kuvat tallennetaan Työväenmuseo Werstaan kokoelmiin Tampereelle.

Piippumuistoja-hanketta rahoittaa Koneen Säätiö ja sitä koordinoidaan Oulun yliopistossa johtajana yliopistotutkija, FT Tiina Äikäs. Hankkeen paikallisina yhteistyökumppaneina ovat Museo- ja tiedekeskus Luuppi (Oulu), Kainuun museo (Kajaani) ja Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.

Viimeksi päivitetty: 9.3.2021