MUKA - opetussuunnitelmamuutokset syksystä 2023 alkaen

Musiikkikasvatuksen opetussunnitelmaan tulee muutoksia syksystä 2023 lähtien. Opetussuunnitelmasta poistetaan tiettyjä opintojaksoja, joille korvataan uutisessa esitetyn mukaisesti.

Syksystä 2023 lähtien poistetaan opetussuunnitelmasta sekä ennen 2023 aloittaneiden opiskelijoiden opintotarjonnasta opintojaksoja, jotka korvaantuvat seuraavasti:

Kasvatustieteen kandidaatti 180 op, musiikkikasvatus / muutokset:

Poistetaan: 050122A Laaja-alainen ainedidaktiikka, 5 op Korvataan: KE00AL09 Moninaisuus musiikkikasvatuksessa, 5 opKE00AL09 on ajoitettu 2.vuosikurssin uuteen opetussuunnitelmaan 1.periodiin. Opintojakso on yhteydessä 050121A Perusharjoittelu opintojaksoon.

Syksystä 2023 lähtien sekä ennen 2023 aloittaneiden kandidaattivaiheen opintoihin tulee myös seuraavia ajoituksellisia muutoksia:

Lukuvuonna 2023 422278A Rytmimusiikki a) muuttuu ajoitukseltaan 2.vuosikurssin 3.–4. periodiin. Edeltävässä opetussuunnitelmassa opintojakso on ajoittunut 2.vuosikurssin 1.–2. periodiin.*****************************************

Kasvatustieteen maisteri 120 op, musiikkikasvatus / muutokset:

Poistetaan: 050124A Syventävä harjoittelu, 5 op Korvataan: KE00AL04 Syventävä harjoittelu 1, 2 op

KE00AL05 Syventävä harjoittelu 2, 3 opKE00AL04 ja KE00AL05 kohdalla on huomioitava, että opintojaksojen ajoitus muuttuu suhteessa edelliseen opetussuunnitelmaan.KE00AL04 Syventävä harjoittelu 1, 2 op järjestetään jatkossa 2.periodissa. KE00AL05 Syventävä harjoittelu 2, 3 op järjestetään jatkossa 3.periodissa.

Opintojaksot ovat merkitty kahdelle erilliselle koodille, ja ne suoritetaan numerojärjestyksessään. On huomioitava, että harjoittelupaikka määräytyy ensimmäisen KE00AL04 mukaan, ja harjoittelu jatkuu suoraan 3.periodissa harjoittelukoulun aikataulujen mukaisesti. Opintojen sujuvuuden kannalta on suositeltavaa, että opiskelija suorittaa nämä opintojaksot samana lukuvuonna peräjälkeen.

********************************

Poistetaan: 050126A Musiikin ainedidaktiikka, 5 op Korvataan: KE00AL08 Monialainen opettajuus, 4 opOpintojakso KE00AL08 toteutetaan 5.vuosikurssin 1.periodissa.

****************************

Poistetaan: 050125A Tutkiva opettajuus harjoittelussa, 5 op Korvataan: KE00AL07 Päättöharjoittelu, 6 op

Opintojakso KE00AL07 toteutetaan 5.vuosikurssilla saman ajoituksen mukaisesti kuin 050125A Tutkiva opettajuus harjoittelussa.

On tärkeää, että opiskelijat ja omaopettajat huomioivat tulevat muutokset HOPS:n suunnitteluissa ja ajoituksissaan myös Pepissä, kun se on teknillisesti mahdollista. Mikäli opiskelijalla herää kysyttävää muutoksista, yhteyttä otetaan osoitteeseen: study.education@oulu.fi .***************************Viimeksi päivitetty: 10.1.2023