Munasarjojen monirakkulaoireyhtymää sairastavat naiset kamppailevat kehonkuvansa kanssa – laihduttaminen ja tyytymättömyys omaan kehoon yleistä myös normaalipainoisilla

Munasarjojen monirakkulaoireyhtymää eli PCOS:ää (polycystic ovary syndrome) sairastavat naiset yrittävät muita naisia useammin laihduttaa elämänsä aikana. Monet PCOS:ää sairastavat naiset myös kokevat itsensä ylipainoisiksi, vaikka olisivatkin todellisuudessa normaalipainoisia. Havainnot käyvät ilmi Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan tuoreesta tutkimuksesta.

PCOS on lisääntymisikäisten naisten yleisin hormonaalinen häiriö, jonka diagnostisiin kriteereihin kuuluvat epäsäännöllinen kuukautiskierto, mieshormonien liikatuotanto sekä monirakkulaiset munasarjat. Jopa 50–70 % PCOS:ää sairastavista naisista on ylipainoisia.

”Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että PCOS:ää sairastavat naiset kyllä yrittävät kovasti laihduttaa, mutta yrityksistä huolimatta heillä on muita naisia selkeästi korkeampi painoindeksi ja vyötärönympärys”, kertoo Oulun yliopiston väitöskirjatutkija Emilia Pesonen.

Ylipaino lisää oireyhtymää sairastavien naisten riskiä liitännäissairauksille, kuten tyypin 2 diabetekselle, minkä vuoksi hoidossa korostetaan painonpudotusta ja painonhallintaa. Käytännön tukea laihduttamiseen ei kuitenkaan ole yleensä tarjolla.

”PCOS:stä kärsivät naiset tarvitsisivat kokonaisvaltaisempaa tukea, esimerkiksi ravitsemus- ja psykoterapiaa. Epäonnistuneilla painonpudotusyrityksillä voi olla haitallisia seurauksia esimerkiksi syömiskäyttäytymiseen, itsetuntoon ja minäpystyvyyteen”, toteaa tutkijatohtori ja laillistettu ravitsemusterapeutti Marjukka Nurkkala Oulun yliopistosta.

Naisilla, joilla on PCOS, on aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu olevan muita naisia enemmän kehotyytymättömyyttä ja jopa kolminkertainen riski syömishäiriöille. Nyt julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että myös normaalipainoiset PCOS:ää sairastavat naiset kamppailevat kehonkuvansa kanssa.

”Oireyhtymä itsessään lisäsi riskiä sekä useille laihdutusyrityksille että ylipainoisuuden kokemukselle keski-iässä, eivätkä painoindeksi tai esimerkiksi psyykkinen kuormittuneisuus selittäneet havaittua yhteyttä”, Pesonen kertoo.

Lääkärin vastaanotolla oireyhtymää sairastavia naisia usein varoitellaan painonnoususta. ”Painoon liittyvistä asioista tulisi keskustella hyvässä hengessä, syyllistämättä naisia. Vastaanotolla on hyvä korostaa terveyttä ennemmin kuin painoa. On myös muistettava, että kaikki naiset, joilla on PCOS, eivät ole ylipainoisia”, Oulun yliopiston naistentautien ja synnytysten professori Terhi Piltonen huomauttaa.

Tutkijoiden mukaan jatkossa olisi hyvä kiinnittää huomioita siihen, ettei PCOS:ää sairastavien naisten painoon liittyvää stressiä lisättäisi. ”Tarvitaan lisätutkimuksia siitä, hyötyisivätkö naiset enemmän painoneutraalista lähestymistavasta elämäntapamuutoksiin. Jatkossa myös lihavuusleikkausten ja lääkehoidon toivotaan olevan osa hoitoa pitkään lihavuudesta kärsivillä naisilla”, Piltonen jatkaa.

Tutkimukseen osallistui 1 828 Pohjois-Suomen syntymäkohorttiin 1966 kuuluvaa naista, joista 278:lla eli noin 15 prosentilla oli todettu PCOS. Naisten laihdutusyrityksiä ja kokemusta omasta painostaan tutkittiin kyselyiden avulla heidän ollessa 31-vuotiaita ja uudelleen 46-vuotiaana.

Tutkimus julkaistiin arvostetussa Obesity-lehdessä. Tutkimusta ovat rahoittaneet Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Sigrid Juséliuksen säätiö, Suomen Akatemia, Novo Nordisk, sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutkimusartikkeli: Pesonen E, Nurkkala M, Niemelä M, Morin-Papunen L, Tapanainen J.S, Jämsä T, Korpelainen R, Ollila M-M, Piltonen T.T. Polycystic ovary syndrome is associated with weight-loss attempts and perception of overweight independent of BMI: a population-based cohort study. Obesity (Silver Spring). 2023;1‐13. https://doi.org/10.1002/oby.23681

Viimeksi päivitetty: 29.3.2023