Muurahaiset osaavat välttää kilpailua lähisukulaisten kesken

Yhteistyö on yksi evoluution suurista keksinnöistä. Niin genomien, monisoluisten eliöiden kuin muurahaisten, mehiläisten ja ihmisten yhteiskuntien olemassaolo perustuu yhteistyölle. Tällainen yhteistyö on mahdollista vain silloin kun yhteistyön osapuolten väliset ristiriidat ja kilpailu pysyvät aisoissa. Oulun ja Helsingin yliopistojen tutkijat selvittivät, miten muurahaiskuningattaret tasapainottavat kilpailua ja yhteistyötä.
Mustamuurahaisia, työläinen ja kuningatar. Kuva Lotta Sundström.

Muurahaisten yhteiskunnat perustuvat työläisten ja kuningatarten yhteistyölle, mutta usein yhteiskunnassa on myös useita kuningattaria, jotka tekevät yhteistyötä keskenään. Tällöin yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta on tärkeää ehkäistä liiallista kilpailua kuningatarten välillä.

Miten samaa pesää asuttavat kuningattaret sitten löytävät tasapainon, jossa oma lisääntyminen tulee turvatuksi, mutta kilpailu ei vaaranna yhteiskunnan menestystä? Tutkijat osoittivat, että mustamuurahaisen pesissä kuningatarten välinen sukulaisuus on avain sopuun. Kun kuningattaren annettiin kokeessa haistaa kilpailevan kuningattaren läsnäolo, kuningattaret kiihdyttivät omaa munintaansa, etenkin jos havaittu kilpailija oli hyvin hedelmällinen. Tilanne kuitenkin muuttui kuin kilpailija oli lähisukulainen, sillä tällöin kuningattaret hidastivat omaa munimistaan kilpailun kiihdyttämisen sijaan.

”Mustamuurahaisten työläisten tiesimme jo entuudestaan olevan hyvin tarkkoja tunnistamaan ja siten myös suosimaan omia sukulaisiaan. Oli siis mielenkiintoista havaita, että sama pätee myös kuningattariin”, kommentoi professori Heikki Helanterä Oulun yliopistosta. ”Monikuningattariset yhteiskunnat ovat muurahaisissa yleisiä, mutta muissa muurahaislajeissa vastaavaa tarkkuutta ei ole havaittu – oman yhteiskunnan jäsenet kyllä pystytään erottamaan ulkopuolisista, mutta pesän sisällä kohtelu on yleensä tasapuolista sukulaisuuden asteesta riippumatta”.

Tällainen hyvin tarkka reagointi sukulaisiin voi auttaa pesiä tehostamaan toimintaansa ja välttämään kaikkia haittaavaa kilpailua ja konflikteja.

Tutkimustulokset valaisevat muurahaisten sosiaalista evoluutiota, joka tuottaa erilaisia muutoksia ja sopeumia yksilöihin. Muurahaisten sosiaalinen evoluutio sekä sosiaaliset konfliktit ja ristiriidat kytkeytyvät myös pesän ulkopuolisen ympäristöön, missä nopea ympäristönmuutos vaikuttaa lajien selviytymiseen. Tutkimusten avulla selvitetään, edistävätkö sosiaalisen evoluution tuottamat yksilömuutokset lajien selviytymistä muuttuvassa ympäristössä vai ei – ja miten?

Tutkimusartikkeli julkaistiin helmikuussa 2023 Behavioral Ecology -tiedelehdessä:
Heikki Helanterä, Martina Ozan, Liselotte Sundström, Relatedness modulates reproductive competition among queens in ant societies with multiple queens, Behavioral Ecology, 2023. https://doi.org/10.1093/beheco/arad004

Katso myös Heikki Helanterän luento Elämän sosiaalisuus

Viimeksi päivitetty: 17.4.2024