Neurotieteen yksikkö mukana uniikissa tutkimuksessa mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista

Oulun yliopiston neurotieteen tutkimusyksikkö ja Porvoon kaupunki aloittavat ensimmäisen laatuaan olevan tutkimuksen aikuisten mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista.

Tutkimuksen avulla Porvoossa tapahtuvan asumispalvelukuntoutuksen sisältöä voidaan vertailla kansainvälisesti ja kehittää määrätietoisesti.

Asumispalveluita arvioidaan yhdistämällä kansainvälinen luokitusjärjestelmä ja tutkimuskäyttöön tehty laatumittari. Tämä on ensimmäinen kerta maailmassa, kun kyseisiä tutkimusmittareita käytetään yhtäaikaisesti. Näin voidaan arvioida Porvoossa tapahtuvaa asumispalvelukuntoutusta ja verrata sitä kansainvälisesti.

"Luokittelemalla yksiköt tutkittuun tietoon perustuen, voimme paremmin pohtia, mitä palveluita kenellekin tulisi. Näin pystytään tarjoamaan tarkoituksenmukaista palvelua tarpeeksi pitkään", kertoo väitöskirjatutkija Erfan Jahangiri Oulun yliopiston neurotieteen tutkimusyksiköstä. Laatumittarin avulla kukin yksikkö voi edelleen kehittää omaa toimintaansa perustuen tutkittuun tietoon.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita ei ole tutkittu Suomessa riittävästi, ja kansainvälinen tutkimus on valitettavan vähäistä. Porvoon alueella on useita mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköitä.

"Nykytilanteessa ongelmallista on palvelun riittävyys ja tarkoituksenmukaisuus, sekä asumisyksiköiden että mielenterveyskuntoutujan näkökulmasta", Erfan Jahangiri kertoo.

"Porvoon näkökulmasta on hienoa olla mukana ainutlaatuisessa tutkimuksessa edistämässä kuntalaisten hyvinvointia", toteaa kaupungin aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Alexandra Blomqvist.

Lähde: Porvoon kaupungin tiedote 16.5.2022

Viimeksi päivitetty: 15.2.2023