Nykyaikainen puuarkkitehtuuri -täydennyskoulutuskurssi, 7 op järjestetään syksyllä 2022

Ilmoittaudu kansainvälisiä ja kotimaisia vierailuluentoja, oppimistehtäviä sekä itseopiskelumateriaalia sisältävälle, nykyaikaisten puurakennusten suunnittelua käsittelevälle kurssille 11.8.-1.9.
Photo: Åke Eson Lindman

Taustaa

Vauhdilla yleistyvässä suurimittakaavaisessa puurakentamisessa käytettävät uudet puurakentamisjärjestelmät eivät ole vielä arkipäivää. Puun käyttö vaikuttaa rakenne- ja arkkitehtonisiin ratkaisuihin jo suunnittelun alkuvaiheissa, aiheuttaen uusia osaamis- ja yhteistyötarpeita arkkitehti- ja rakennesuunnittelulle

Tähän tarpeeseen vastatakseen Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö yhdessä rakenteiden ja rakentamisteknologian yksikön kanssa järjestävät syyslukukaudella 2022 vaativien nykyaikaisten puurakennusten suunnittelua käsittelevää täydennyskoulutusta.

Arkkitehti- ja rakennesuunnittelijoille suunnatut alakohtaiset kurssit sisältävät myös yhteisiä sisältöjä ja vuorovaikutteisia osioita.

Aikataulu ja laajuus

Arkkitehtuurin alan osalta ilmoittaudutaan Nykyaikainen puuarkkitehtuuri -kurssille, joka järjestetään aikavälillä 5.9.-13.12.

Kurssi järjestetään täysin paikasta, ja suurelta osin myös ajasta riippumattomana verkko-opetuksena. Kurssilla käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä. Etäopetus toteutetaan Zoom-sovelluksella.

Kurssin laajuus on 7 opintopistettä, ja se toteutetaan avoimen yliopiston kautta. Opintojen hinta on 15e/op, eli 105 euroa yhteensä.

Kurssin suorittamiseksi tarvittavaa työmäärää voi arvioida siten, että yhden opintopisteen suorittaminen vaatii laskennallisesti 27h opiskelua.

Ilmoittautuminen, ja kurssin tarkempi kuvaus: https://www.oulu.fi/fi/joy/koulutushaku/nykyaikainen-puuarkkitehtuuri-avoin-yo-0

Ilmoittautuminen on auki 11.8.-1.9.2022

Kurssin ohjelma

Ennalta tallennettujen videoluentojen ja kirjallisen materiaalin lisäksi kurssilla järjestetään myös läsnäoloa (zoomin välityksellä) vaativat aloitus- ja päätöswebinaarit.

Tämän lisäksi kuullaan sekä suomalaisia että kansainvälisiä arkkitehteja vierailuluentojen muodossa, jotka ovat seurattavissa etänä. Tallenteet ovat saatavilla jälkikäteen luennoitsijoiden salliessa. Luentojen ajat on esitetty alla.

  • ma 5.9. klo 9.15 – 15.00: aloituswebinaari ja Anssi Lassilan johdantoluento (läsnäolo kuuluu kurssisuoritukseen)
  • ma 19.9. klo 15.15: Kansainvälinen vierailuluento I. Susan Jones / Atelier Jones, Seattle, USA
  • ma 26.9. klo 15.15: Ark+Rak Case I, Hopealaakson päiväkoti. Mikko Liski (Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy) ja Toni Kekki (Rakennuskonsultointi T Kekki Oy)
  • ma 10.10. klo 15.15: Ark+Rak Case II, asuinkerrostalo Metsäpirtintie. Emma Koivuranta (Lundén Architecture Oy) ja (rakennesuunnittelija, tbc.)
  • ma 17.10. klo 15.15: Kansainvälinen vierailuluento II. Robert Schmitz / White Architects, Sweden
  • ma 31.10. klo 15.15: Ark+Rak Case III, Pudasjärven Hyvän olon keskus. Laura Sorri (Lukkaroinen Arkkitehdit Oy) ja (rakennesuunnittelija, tbc.)
  • ma 7.11. klo 15.15: Ark+Rak Case IV, Pikku-Finlandia. Jaakko Torvinen ja (rakennesuunnittelija, tbc.)
  • to 10.11. klo 15.15: Dovetailed Massive Wood Board Elements for Multi-Story Buildings, Dr. Emre Ilgin, Tampereen yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö
  • ma 14.11. klo 15.15: Kansainvälinen vierailuluento III. (tbc.)
  • ti 13.12. klo 8.30 – 16.00: päätöswebinaari (läsnäolo kuuluu kurssisuoritukseen)

Oulun yliopisto pidättää oikeuden ohjelman muutoksiin

Lisätietoja:

Yliopisto-opettaja Matti Lakkala,

matti.lakkala(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 7.9.2022