Nykyaikainen puuarkkitehtuuri -täydennyskoulutuskurssi, 7 op järjestetään syksyllä 2023

Ilmoittaudu kansainvälisiä ja kotimaisia vierailuluentoja, oppimistehtäviä sekä itseopiskelumateriaalia sisältävälle, nykyaikaisten puurakennusten suunnittelua käsittelevälle kurssille elokuun loppuun mennessä.
Arkkitehtiopiskelijoiden v.2023 toteuttama siirrettävä Hirsitemppeli-paviljonki. Kuva: Aini Pihlajaniemi

Taustaa

Vauhdilla yleistyvässä suurimittakaavaisessa puurakentamisessa käytettävät uudet puurakentamisjärjestelmät eivät ole vielä arkipäivää. Puun käyttö vaikuttaa rakenne- ja arkkitehtonisiin ratkaisuihin jo suunnittelun alkuvaiheissa, aiheuttaen uusia osaamis- ja yhteistyötarpeita arkkitehti- ja rakennesuunnittelulle.

Tähän tarpeeseen vastatakseen Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö yhdessä rakenteiden ja rakentamisteknologian yksikön kanssa järjestävät syyslukukaudella 2023 vaativien nykyaikaisten puurakennusten suunnittelua käsittelevää täydennyskoulutusta.

Arkkitehti- ja rakennesuunnittelijoille suunnatut alakohtaiset kurssit sisältävät myös yhteisiä sisältöjä ja vuorovaikutteisia osioita.

Aikataulu ja laajuus

Arkkitehtuurin alan osalta ilmoittaudutaan Nykyaikainen puuarkkitehtuuri -kurssille, joka järjestetään aikavälillä 4.9.-18.12.

Kurssi järjestetään täysin paikasta, ja suurelta osin myös ajasta riippumattomana verkko-opetuksena. Kurssilla käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä. Etäopetus toteutetaan Zoom-sovelluksella.

Kurssin laajuus on 7 opintopistettä, ja se toteutetaan avoimen yliopiston kautta. Opintojen hinta on 15e/op, eli 105 euroa yhteensä.

Kurssin suorittamiseksi tarvittavaa työmäärää voi arvioida siten, että yhden opintopisteen suorittaminen vaatii laskennallisesti 27h opiskelua.

Ilmoittautuminen, ja kurssin tarkempi kuvaus: (klikkaamalla tästä siirryt ilmoittautumissivulle)

Ilmoittautuminen on auki 31.8.2023 asti.

Kurssin ohjelma

Ennalta tallennettujen videoluentojen ja kirjallisen verkkomateriaalin lisäksi kurssilla järjestetään myös läsnäoloa (zoomin välityksellä) vaativat aloitus- ja päätöswebinaarit.

Tämän lisäksi kuullaan sekä suomalaisia että kansainvälisiä arkkitehteja vierailuluentojen muodossa, jotka ovat seurattavissa etänä. Tallenteet ovat saatavilla jälkikäteen luennoitsijoiden salliessa. Luentojen alustavat ajat on esitetty alla. (ohjelmaa päivitetään luennoitsijoiden varmistuessa)

  • ma 4.9. klo 9.15 – 15.00: aloituswebinaari
    Työelämäprofessori Anssi Lassila: johdantoluento (läsnäolo kuuluu kurssisuoritukseen)
  • ma 18.9. klo 16.15: Maanantaimatinea-vierailuluento I. Teemu Pirinen / Pirinen & Salo
  • ma 2.10. klo 15.15: Ark+Rak Case I, Kaijonharjun päiväkoti. Tiina Antinoja (Muuan Oy) ja rakennesuunnittelija Pertti Heinonen (Suunnittelu Laukka Oy)
  • ma 30.10. klo 15.15: Ark+Rak Case II, Saunaravintola Sataman Viilu. Marko Simsiö ja Johannes Koskela (KOAN Architecture Ltd.) ja rakennesuunnittelija Joonas Simolin, Potius Oy.
  • ma 13.11. klo 15.15: Ark+Rak Case III, Pakilan Halkosuontien puukoulu. Hilla Rudanko (Rudanko + Kankkunen) ja rakennesuunnittelija Juha Kotiranta (IdeaStructura Oy).
  • ma 27.11. klo 15.15: Maanantaimatinea-vierailuluento II. Miķelis Putrāms / MADE Arhitekti (LV)
  • ma 18.12. klo 8.30 – 16.00: päätöswebinaari (läsnäolo kuuluu kurssisuoritukseen)

Oulun yliopisto pidättää oikeuden ohjelman muutoksiin

Lisätietoja:

Yliopisto-opettaja Matti Lakkala,
matti.lakkala(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 1.9.2023