OKM:ltä lähes neljännesmiljoonan panostus opiskelijoiden hyvinvointiin Oulun yliopiston opiskelijoille

Oulun yliopiston ylioppilaskunta ja Oulun yliopisto ovat saaneet 236 600 euron hankerahoituksen tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia.

Rahoituksen turvin ylioppilaskunta jatkaa vuonna 2021 alkanutta hyvinvointituutorointihanketta, joka tarjoaa vertaisohjattua harrastustoimintaa opiskelijoille. Lisäksi opiskelijoiden ohjausta kehitetään vahvistamalla tutkinto-ohjelmien lähiohjaajien osaamista ja lisäämällä ohjauksen resursseja. Matalan kynnyksen tukipalveluilla pyritään tavoittamaan opiskelijoita jotka ovat vaarassa pudota opinnoista, ja tuetaan opintoihin kiinnittymistä ja opiskelutaitoja sekä yksilöllisellä ohjauksella että ryhmätoiminnalla.

Hyvinvointituutorointi on vertaisohjausta opiskelijoilta opiskelijoille. Tuutorit koulutetaan tehtäväänsä, ja he saavat tukea tuutorina toimimiseen. Hyvinvointituutoroinnin puitteissa pääsee esimerkiksi kokeilemaan uusia harrastuksia, oppimaan uusia taitoja tai osallistumaan kulttuuritapahtumiin yhdessä muiden kanssa.

Ylioppilaskunnan pääsihteeri Kauko Keskisärkkä on tyytyväinen siihen, että Opetus- ja kulttuuriministeriö on tiedostanut tarpeen korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseksi. “Nyt saadulla avustuksella OYY:n hyvinvointituutorointi ja lisäresurssointi Oulun yliopiston opintopsykologipalveluihin jatkuvat suurella todennäköisyydellä vuoden 2023 loppuun asti. Mielenterveyden ja hyvinvoinnin kohentaminen ei kuitenkaan saa jäädä hankkeiden varaan, vaan sen täytyy olla pitkäjänteistä toimintaa,” Keskisärkkä toteaa.

“Panostamme tuella omaopettajien tukemiseen, jotta he voivat tukea opiskelijoita omissa tutkinto-ohjelmissaan. Erityisohjauksen tarve on lisääntynyt merkittävästi eli tarvetta on myös erityisopettajalle,” kehittämispäällikkö Kaisa Karhu Oulun yliopiston koulutuspalveluista kertoo.

Tuoreen THL:n tutkimuksen mukaan opiskelijoiden psyykkinen oireilu on huolestuttavan yleistä. Ongelmia on ollut jo ennen korona-aikaa, ja pandemia on lisännyt kuormittuneisuutta ja yksinäisyyttä.

Viimeksi päivitetty: 20.12.2021