Oluyemi Toyinbo uudeksi ISIAQ:n kehitysmaiden yhteyshenkilöksi

FT Oluyemi Toyinbo on valittu uudeksi ISIAQ:n (International Society of Indoor Air Quality and Climate) kehitysmaiden yhteyshenkilöksi.

FT Oluyemi Toyinbo on valittu uudeksi ISIAQ:n (International Society of Indoor Air Quality and Climate) kehitysmaiden yhteyshenkilöksi. Hän on tehnyt sisäympäristön laatuun liittyvää tutkimusta Euroopassa (ml. Suomi ja Iso-Britannia), Yhdysvalloissa ja Nigeriassa. Tällä hetkellä hän on mukana suunnittelemassa Tansanian koulujen interventiotutkimuksia ja työskentelee samanaikaisesti koulututkimusten parissa Oulun yliopistossa.

Monet sisäympäristön laatuun liittyvät kysymykset ovat yhteydessä planetaariseen terveyteen ja siksi on tärkeää, että alan tutkijat ja organisaatiot tekevät kansainvälistä yhteistyötä. ISIAQ:n pyrkimykset laajentaa toimintaansa Afrikkaan ja tehdä yhteistyötä ASAQ:n (African Society for Air Quality) tähtäävät siihen, että organisaatiot voivat jakaa tietoa ja resursseja sekä suositella toimivia strategioita sisäympäristöjen optimoimiseksi Afrikan maissa. On myös tärkeää tehdä yhteistyötä Afrikan poliittisten päättäjien ja sidosryhmien kanssa sen varmistamiseksi, että tutkimukseen perustuvat suositukset laitetaan tehokkaasti täytäntöön. Tämä edellyttää tutkijoilta, poliittisilta päättäjiltä ja yhteisöiltä jatkuvia ponnisteluja tietoisuuden lisäämiseksi ja toiminnan edistämiseksi. Oluyemin aikaisempi kokemus tutkimuksista ja tilanteesta eri maissa ovat merkittävä etu näissä pyrkimyksissä Afrikassa.

Viimeksi päivitetty: 22.3.2023