Onel Lópezille TES:n Vuoden nuori tutkija -palkinto

Tekniikan edistämissäätiö jakoi kaksi Vuoden nuori tutkija -palkintoa ja Vuoden opettajan -tunnustuksen. Vuoden nuoret tutkijat ovat Onel Alcaraz López Oulun yliopistosta ja Konstantinos Daskalakis Turun yliopistosta. Vuoden opettaja on Minna Leppänen Tampereen yliopistosta.
Onel L.A. López receives the Finnish Foundation for Technology Promotion prize
Onel L.A. López receives the Finnish Foundation for Technology Promotion prize

Tänä vuonna vuoden nuori tutkija -hakemusten taso oli niin korkea, että TES päätti jakaa ensimmäistä kertaa kaksi 10 000 euron palkintoa.

“Ehdotukset olivat erittäin korkeatasoisia ja kärkiehdokkaita oli useita. Valiokunta toivoo, että osa esityksistä tehtäisiin uudestaan tulevina vuosina”, sanoo Tekniikan edistämissäätiön apurahavaliokunnan puheenjohtaja Jorma Kyyrä. Saman valiokunnan jäsen Harri Kopola jatkaa: “On hienoa, että Suomessa on löydetty aivan uudenlainen kunnianhimon taso tutkimuksessa.”

Uusia ratkaisuja langattomaan energiansiirtoon ja laitteiden lataukseen

Vuoden nuori tutkija -palkinnon saaja on Onel Alcaraz López, 33. Hän kehittää 6G-teknologiaan perustuvaa langatonta energiansiirtoa Oulun yliopiston CWC - Radioteknologiat -tutkimusyksikössä. Post doc -tutkijana ja apulaisprofessorina työskentelevä López jatkaa jo tohtoriopinnoissaan aloittamaansa kestävien langattomien järjestelmien tutkimusta.

Lópezin tutkimus keskittyy energiatehokkaisiin ratkaisuihin, algoritmeihin ja protokolliin sekä pienitehoisiin hajautettuihin arkkitehtuureihin ja uusiin vihreisiin teknologioihin, joilla voidaan vähentää laitteiden lataukseen ja energiansiirtoon liittyvää energiankulutusta.

“Tutkimillani energiatehokkailla ja vihreillä ratkaisuilla vähennetään ympäristölle haitallisen “likaisen energian” kulutusta laitteiden latauksessa. Keskeistä haasteen ratkaisussa ovat langattomat viestintätekniikat”, López sanoo.

Energiatehokkaita ja ekologisia valaisimia markkinoille

Toinen Vuoden nuori tutkija -palkinnon saaja Konstantinos Daskalakis, 35, kehittää tehokkaita valkoisia ledejä hyödyntäen polaritoniikkaa. Hän on kansainvälisesti tunnustettu puolijohtavien fotonisten ja plasmonisten rakenteiden asiantuntija. Tutkimuksessaan hän keskittyy teknologioihin, joita hyödynnetään valaisimissa, kuten ledeissä.

Daskalakis yhdistää poikkeuksellisella tavalla huippututkimuksen ja uusien innovaatioiden patentoimisen ja valjastaminen liiketoimintaan. Turun yliopiston materiaalitekniikan apulaisprofessorina työskentelevä Daskalakis on uudistanut fotoniikan alaa kehittämällä ja patentoimalla toimivan orgaanisen lediprototyypin.

Prototyypin kvanttitehokkuus on korkeampi ja varastosäilyvyys 30-kertainen aikaisempiin ratkaisuihin verrattuna. Sen rakenne on myös yksinkertaisempi. Daskalakis aikoo tuoda patentoimansa prototyypin valaisinmarkkinoille.

“Nykyiset valaistusteknologiat, joita käytetään esimerkiksi näytöissä, puhelimissa ja katuvaloissa, ovat tehokkaita, mutta kuluttavat paljon energiaa. Uusi teknologia mahdollistaa ekologisemman ja kustannustehokkaamman valaistuksen kehittämisen helpommilla menetelmillä”, Daskalakis sanoo.

Ajantasaista opetusta yksilöllisellä ja inhimillisellä otteella

Vuoden opettajaksi valittu Minna Leppänen opettaa maa- ja pohjarakentamista Tampereen yliopiston rakennustekniikan koulutusohjelmassa. Vuoden opettaja -palkinnon arvo on 10 000 euroa. Leppäsen kiinnostus opettamisen jatkuvaan kehittämiseen näkyy uusien opetusmetodien kuten oppijakeskeisten opetusmenetelmien ja opiskelijoilta kerätyn palautteen ja kehitysehdotusten hyödyntämisenä. Opetustyössä hän hyödyntää aina uusinta tutkimustietoa.

“Yksi tärkeimmistä opetettavista asioista on ajantasaisen ja luotettavan tiedon etsiminen. Esimerkiksi kiertotalouteen liittyvä tutkimus edistyy niin nopeasti, että jatkuva tietojen päivittäminen on välttämätöntä. Tämä on opiskelijoille tärkeä metataito, ja uuden tiedon etsimisen ja kriittisen tarkastelun merkitys korostuvat työelämässä”, Leppänen sanoo.

Leppänen kiittelee edustamansa tutkimuskeskus Terran ilmapiiriä, joka sallii opettajille vapaat kädet toteuttaa opetusta.

“Onnistumiset eivät ole yhden opettajan saavutus, vaan yksikössä suunnitellaan opetusta yhdessä. Niukat resurssit ja toisaalta vapaus kehittää opettamistaan ohjaavat hyödyntämään rohkeasti ja tehokkaasti oppimisalusta Moodlen ja muiden sähköisten työkalujen kuten EXAMin tarjoamia mahdollisuuksia.”Lue Onel Lópezin tutkijatarina tästä linkistä.

Viimeksi päivitetty: 27.6.2022