Onnikka-painonhallintaohjelma sai kiitettävän HYTE-arvioinnin tuloksen

Oulun yliopistossa kehitetty digitaalinen elintapaohjaussovellus Onnikka on saanut kiitettävän HYTE-arvioinnin tuloksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). Onnikka-painonhallintaohjelma on suunniteltu auttamaan ylipainoisia ja lihavia henkilöitä elintapojen muutoksessa. Paremmat elintavat auttavat ehkäisemään ja hoitamaan lihavuutta, diabetesta ja metabolista oireyhtymää sekä tukemaan sydän- ja verisuoniterveyttä.

Onnikka perustuu Oulun yliopistossa vuodesta 2012 lähtien tehtyyn tieteelliseen tutkimukseen ja kliinisiin kokeisiin, jotka osoittavat menetelmän vaikuttavuuden ja turvallisuuden. Sovellus on ollut käytössä vuodesta 2022 alkaen Kuopiossa ja Keski-Suomessa, ja se on levinnyt käyttöön myös muualla Suomessa. Kohderyhmänä ovat 18-65-vuotiaat henkilöt, joiden painoindeksi on 27-40 kg/m².

Onnikka hyödyntää suostuttelevaa suunnittelumenetelmää (PSD, persuasive systems design) ja kognitiivista käyttäytymisterapiaa. Käyttäjät seuraavat elintapojaan ja painoaan sovelluksen avulla ja saavat tukea käyttäytymisen muutokseen vuoden ajan. Terveydenhuollon yksiköt saavat kuukausittain anonymisoidut raportit ohjelman käyttöaktiivisuudesta ja tehosta, mikä auttaa arvioimaan sen vaikuttavuutta.

Vuonna 2018 julkaistu vertaisarvioitu tutkimus osoitti, että Onnikka paransi merkittävästi painonpudotustuloksia perinteisiin menetelmiin verrattuna, ja hyvä tulos säilyi vielä toisen vuoden ajan. Vuonna 2020 julkaistu vertaisarvioitu tutkimus osoitti, että aktiivisimmista käyttäjistä 71 %:lla metabolinen oireyhtymä hävisi kahden vuoden kuluessa. Yli 70 % käyttäjistä on todettu käyttäneen Onnikkaa koko vuoden ajan, mikä tukee ohjelman sitouttavaa vaikutusta.

Onnikka voi toimia terveydenhuollon ohjauksen tukena tai itsenäisenä menetelmänä, mikä säästää terveydenhuollon resursseja. Ohjelman vaikuttavuudesta on vahvaa tieteellistä näyttöä, ja se tukee elintapojen muutosta pitkäkestoisesti. Viisivuotisseuranta Onnikka-tutkimuksesta on parhaillaan käynnissä.

THL:n valitsemien asiantuntijoiden Päivi Mäen, Auvo Rauhalan ja Mari Rantamäen tekemässä HYTE-arvioinnissa Onnikka sai kiitettävän arvosanan 4/5.

Onnikka-painonhallintaohjelman kehittäminen jatkuu, ja tavoitteena on jalkauttaa malli terveydenhuoltoon koko Suomessa.

Lue lisää Onnikan HYTE-arvioinnista THL:n sivuilta

Onnikka-toimintamallin laaja arviointiraportti

Viimeksi päivitetty: 19.6.2024