OP lahjoittaa 190 000 euroa Oulun yliopistolle

Oulun Osuuspankki, Utajärven Osuuspankki ja OP Ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta lahjoittavat Oulun yliopistolle yhteensä 190 000 euroa.
OP lahjoittaa 190 000 euroa Oulun yliopistolle. Kuvassa allekirjoitustilaisuus.

Lahjoitus on osa kokonaisuutta, jossa OP Ryhmä lahjoittaa suomalaisille yliopistoille yhteensä 1,8 miljoonaa euroa kesäkuussa 2022 päättyvällä varainhankintakaudella. Lahjoituksella OP Ryhmä haluaa tukea suomalaista osaamista ja tutkimusta, luoda edellytyksiä kestävälle kasvulle ja edistää toimintaympäristönsä pitkän aikavälin menestystä.

Oulun yliopistossa tehtävällä tutkimuksella on merkittävä vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan ja pohjoisten alueiden erityiskysymyksiin. Alueen kilpailukyvyn kannalta yliopiston rooli on keskeinen.

– Oulun Osuuspankki edistää perustehtävänsä mukaan omistaja-asiakkaiden ja koko toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Korkeakoulutuksen ja tutkimustyön tukeminen on vastuullinen teko koko meidän toimintaympäristöllemme ja on koko alueen yhteinen etu, kertoo toimitusjohtaja Keijo Posio Oulun Osuuspankista.

– Alueemme tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että osaaminen ja uudet innovaatiot syntyvät ja pysyvät täällä Pohjois-Suomessa - näin koko alueemme menestyy, toteaa toimitusjohtaja Terttu Hagelin Utajärven Osuuspankista.

Yliopistolle tehdyt lahjoitukset ovat nousseet tärkeään osaan tutkimuksen rahoituksessa ja yliopiston vaikuttavuuden kasvattamisessa. Lahjoitusten avulla on rekrytoitu uusia huippuosaajia, panostettu pitkäjänteiseen tutkimustyöhön sekä uusiin tutkimuskohteisiin.

– OP Ryhmä ja jäsenpankit ovat olleet merkittävä ja pitkäaikainen Oulun yliopiston tukija. Kiitän niin alueen pankkien kuin OP Ryhmänkin tukea Pohjois-Suomen hyväksi. Pohjoisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn vahvistaminen palvelee koko Suomen etua, kertoo Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki.

OP Ryhmän keskusyhteisön osuus kokonaisuudesta on 1,2 miljoonaa euroa. Se jaetaan tasan kymmenelle kauppatieteitä opettavalle yliopistolle. Tämän lisäksi osuuspankit lahjoittavat oman alueensa yliopistoille yhteensä noin 620 000 euroa.

– Suurena suomalaisena toimijana meille on tärkeää edistää monipuolista tutkimusta ja osaamista sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Olemme vahvistaneet suomalaisten arjen talousosaamista jo 120 vuoden ajan, ja yliopistojen kautta tuemme maamme talous- ja kauppatieteellistä huippuosaamista, toteaa OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

Valtion vastinrahoitus lisää lahjoitusten vaikuttavuutta antamalla lisäkertoimen jokaiselle kauden aikana lahjoitetulle eurolle. Valtio pääomittaa yliopistoja vastinrahaan oikeuttavan varainhankinnan perusteella yhteensä 67 miljoonalla eurolla.

Lisäksi OP Ryhmän Tutkimussäätiö jakaa vuonna 2022 apurahoja taloustieteelliseen tutkimukseen yhteensä 1,6 miljoonaa euroa. Säätiö on yksi Suomen suurimmista taloustieteellistä tutkimusta tukevista säätiöistä. Sen painopistealueena on pitkään ollut rahoitukseen ja osuuspankkitoimintaan liittyvä tutkimus. Vuonna 2022 säätiö on myös myöntänyt palkintoja sekä tukenut työelämäprofessuureja yhteensä 100 000 eurolla.

Viimeksi päivitetty: 9.6.2022