Opettajankoulutusinfo opintonsa syksyllä 2023 aloittaneille opiskelijoille järjestetään ma 25.9. klo 16.00–17.30 etänä Zoomissa

Tilaisuudessa kerrotaan aineenopettajakoulutuksen valintaperusteista (soveltuvuuskoe, opintomenestys) ja opintojen sisällöstä ja toteutuksesta.

Aineenopettajankoulutus on humanistisessa tiedekunnassa mahdollinen, jos pääaineesi on:

  • kirjallisuus tai suomen kieli
  • ruotsi
  • englanti
  • saksa
  • historia tai tieteiden ja aatteiden historia
  • saamen kieli

Aineenopettajan kelpoisuuteen tarvitset maisterin tutkinnon lisäksi riittävän määrän opetettavan aineen tai opetettavien aineiden opintoja ja opettajan pedagogiset opinnot 60 op.

Opiskelijavalinta opettajan pedagogisiin opintoihin, 60 op, tehdään soveltuvuuskokeen ja opintomenestyksen perusteella. Opintomenestys lasketaan kertomalla pääaineen perusopintojen tarkka keskiarvo kolmella. Perusopintojen tulee olla valmiina toisen opiskeluvuoden helmikuun loppuun mennessä (äidinkielen opettajaksi aikovilla perusopinnot sekä suomen kielestä, että kirjallisuudesta).

Soveltuvuuskokeita järjestetään kerran lukukaudessa - katso lisätiedot soveltuvuuskokeiden aikataulusta viestin loppuosassa!

Aineenopettajakoulutuksen soveltuvuuskokeisiin osallistuneille ilmoitetaan opiskelijavalinnan tulokset toisen opiskeluvuoden maaliskuussa. Valintaan osallistuvat automaattisesti kaikki soveltuvuuskokeessa käyneet. Hakijoiden päätyessä tasapisteisiin hakijoiden järjestys ratkaistaan ensisijaisesti opintomenestyspisteiden ja toissijaisesti soveltuvuuskokeen perusteella.

Opiskelupaikan vastaanottaessasi sitoudut suorittamaan opinnot ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Pedagogiset opinnot suoritetaan maisterin tutkinnossa, 4. opiskeluvuonna. Aloittamisen edellytyksenä on, että olet suorittanut vähintään 60 op:n opinnot opetettavassa pääaineessa ja 25 op:n opinnot sivuaineessa (jos sellainen on).

Perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus) voit lykätä opintojen aloittamista vuodella. Työ tai opiskelijavaihto eivät anna oikeutta lykätä opintojen aloittamista.

Tietoa aineenopettajakoulutuksen soveltuvuuskokeista:

2022 opintonsa aloittaneet

Ilmoittautuminen syksyn 2023 soveltuvuuskokeisiin päättyy 1.10.2023 Kokeet järjestetään marraskuussa (viikot 44-45). Ne on tarkoitettu vain syksyllä 2022 opintonsa aloittaneille, jotka eivät vielä ole käyneet kokeessa tai jotka haluavat uusia kevään 2023 kokeen.

Ilmoittautuminen on Pepissä: KE00AM72-3001 Aineenopettajakoulutuksen soveltuvuuskoe, syksy.

Valinta opettajankoulutukseen tehdään kevätlukukaudella 2024, ja opinnot suoritetaan lukuvuonna 2025-2026.

2023 opintonsa aloittaneet

Voit osallistua soveltuvuuskokeeseen ensimmäisen kerran kevätlukukaudella 2024 ja halutessasi toisen kerran syyslukukaudella 2024. Valinta opettajankoulutukseen tehdään maaliskuussa 2025, ja opinnot suoritetaan lukuvuonna 2026-2027 (maisterivaiheen 1. lukuvuosi).

HUOM: Jos olet suorittanut aiemmin pääaineesi perusopinnot esim. avoimessa yliopistossa, voit osallistua soveltuvuuskokeeseen jo tänä syksynä (ilmoittaudu 1.10. mennessä toteutukselle KE00AM72-3001 Aineenopettajakoulutuksen soveltuvuuskoe, syksy). Tällöin voit tulla valituksi maaliskuussa 2024 ja aloittaa opettajan pedagogiset opinnot syksyllä 2025. Huomaa kuitenkin, että osallistumalla syksyn 2023 kokeeseen ja kevään 2024 valintaan menetät samalla mahdollisuuden parantaa pistemäärääsi kevään 2024 soveltuvuuskokeessa.

Viimeksi päivitetty: 14.9.2023