Opetuskäyttöön tarkoitettu virtuaalinen chatbot syntyi Oulun yliopistossa IBM:n tuella

Tarve digiloikkaan ja halu parantaa digitaalisten alustojen hyödyntämistä oppimisessa synnytti Oulun yliopistossa idean opiskelijoita auttavasta virtuaalisesta opetusassistentista – sellaisesta, joka auttaa kellonaikaan katsomatta. Uniikki chatbot toteutui yliopiston ja IBM:n yhteistyönä.

Halu parantaa oppimiskokemusta digitaalisten alustojen avulla sekä tahto auttaa opiskelijoita nousivat tuotantotalouden Associate Professor Kirsi Aaltosen ja professori Jaakko Kujalan mieleen keväällä 2020 työpajassa, jossa pohdittiin projektinhallintakurssin digiopetuksen kehittämistä. Aaltosta ja Kujalaa kiehtoivat tavat, joilla digiopetusta erityisesti isoille opiskelijamäärille tarjottavilla kursseilla voidaan parantaa ja personoida. Heidän projektinhallinnan peruskurssillaan opiskelee tänäkin syksynä noin 330 perusopiskelijaa ja 130 avoimen yliopiston opiskelijaa.

”Kurssin huimien opiskelijamäärien vuoksi on haastavaa antaa opiskelijoille heidän tarvitsemiaan vastauksia ja tukea juuri sillä hetkellä, kun tarvetta ilmenee. Digitaalinen ratkaisu auttaa tässä valtavasti tuoden joustavuutta, vaikka chatbot ei tietenkään korvaa opettajien antamaa tukea”, kertoo Associate Professor Kirsi Aaltonen Oulun yliopistosta.

Opiskelijat mukana kehitystiimissä

Viime kesänä idea virtuaalisesta projektinhallinnan opetusassistentista sai tuulta alleen. Veturin roolin hankkeessa otti tuotantotalouden DI Riku Nyström ja yhteistyökumppaniksi valikoitui IBM Finland, jonka tarjoamaa Watson Assistant -teknologiaa nyt kehitetty chatbot opetusassistentti hyödyntää.

”Idea chatbotista opetuksen tukena on yksinkertaisen nerokas. Sen olemassaolo vapauttaa aikaa opiskelijoiden ja kurssin vetäjien väliselle pohdinnalle ja innovoinnille”, kuvaa hankkeen projektipäällikkö Riku Nyström.

Suomessa ja maailmanlaajuisesti virtuaalisten assistenttien käyttö opetuksessa on laajentumassa ja niitä on vielä suhteellisen vähän käytössä. Chatbotin kehitykseen saatiin mukaan innostuneita opiskelijoita. Nyströmin ja yhdeksän opiskelijan kehitystiimi oli pian kasassa ja chatbotin kehitys suunnittelusta valmistumiseen kesti vain 30 päivää. IBM Finland tarjosi teknistä tukea ja chatbot-kehitykseen sopivaa IBM Watson Assistant -osaamistaan kehitystyöhön.

”Pidimme kaksi yhteistä työpajaa ja viikoittaiset projektipalaverit niiden opiskelijoiden kanssa, jotka tekivät ohjelmoinnin samalla, kun IBM ohjasi projektia. Työ eteni ripeästi ja hyvissä tunnelmissa, ihan unelmajuttu. Olin yllättynyt, kuinka nopeasti opiskelijat oppivat hyödyntämään Watsonia. Myös IBM oppi uutta opiskelijoilta”, kuvaa IBM:n tekninen arkkitehti Konsta Rönkkö.

Chatbot sai nimekseen PMTutor ja sen ensimmäinen versio osaa neuvoa opiskelijoita kurssia koskevissa käytännön kysymyksissä ja opettaa harjoitusten avulla projektinhallintaa, jonka hallitseminen on kurssin olennainen oppimistavoite.

Aika- ja paikkariippumatonta oppimisen tukea ja neuvontaa

Opiskelijat tekevät opintoihin liittyviä tehtäviä ja harjoituksia vuorokaudenajasta riippumatta, ja neuvontaa on hyvä olla tarjolla juuri silloin, kun he sitä oppimisessaan kokevat tarvitsevansa.

”Tehtävien deadlinet ovat usein keskellä yötä. Jos opiskelija tarvitsee siihen liittyen apua myöhään illalla, ei auta, jos kurssin assistentti vastaa kysymykseen seuraavana aamuna”, kertoo Nyström.

PMTutor ei korvaa missään nimessä opettajaa, vaan sen on tarkoitus tarjota lisätukea opiskelijalle hänen oppimisprosessissaan. Aika- ja paikkariippumaton tuki ja neuvonta on myös keskeistä digi- ja jatkuvan oppimisen tarpeen lisääntyessä. Ensimmäinen pilottiversio PMTutorista oli valmis kurssien käynnistyessä ja palaute opiskelijoilta on ollut positiivista.

Oulun yliopistossa PMTutorin osaamista on tarkoitus kehittää lukukauden aikana. Lisäksi jatkon osalta on jo kartoitettu niitä monia mahdollisuuksia, joita keinoälypohjaiset chatbotit tarjoavat, ja joita voidaan hyödyntää entistä paremmin opetusta personoitaessa.

”Digiloikka tältä osin otettiin onnekkaana sattumana koronakeväänä ja IBM Watson Assistant tarjosi erinomaisen notkean alustan ja teknisen tuen. Tämä jää ilman muuta osaksi oppimisalustoja”, vakuuttaa professori Jaakko Kujala.

Viimeksi päivitetty: 26.1.2021