Opintolainahyvityksen tai -vähennyksen voi saada, vaikka valmistuminen viivästyi koronaepidemian takia

Opintolainahyvityksen tai -vähennyksen voi saada, vaikka valmistuminen viivästyi koronaepidemian takia
Vuonna 2021 korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki nousee ja korkeakouluopiskelijan opiskeluterveydenhuolto muuttuu. Lisäksi opintolainahyvitykseen ja -vähennykseen sekä koulumatkatukeen tulee koronan takia väliaikaisia muutoksia.

Opintolainahyvityksen tai -vähennyksen voi saada, vaikka valmistuminen viivästyi koronaepidemian takia

Vuonna 2021 korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki nousee ja korkeakouluopiskelijan opiskeluterveydenhuolto muuttuu. Lisäksi opintolainahyvitykseen ja -vähennykseen sekä koulumatkatukeen tulee koronan takia väliaikaisia muutoksia.

Koulumatkatukeen ja ateriatukeen tulee muutoksia vuonna 2021. Lisäksi opiskelijan tukiin tulee väliaikaisia muutoksia koronaepidemian takia.

Opintolainahyvitykseen tai -vähennykseen oikeuttavaa määräaikaa voidaan pidentää koronaepidemian takia

Opintotukilakiin on tehty väliaikaisia muutoksia, joilla pyritään varmistamaan, että korkeakouluopiskelija ei menetä opintolainahyvitystä tai opintolainavähennystä koronaepidemiasta johtuvan opintojen viivästymisen seurauksena.

Jos opiskelija suoritti korkeakoulututkinnon syyslukukaudella 2020 (1.8.–31.12.2020) ja valmistuminen viivästyi koronaepidemian takia, opintolainahyvitykseen tai opintolainavähennykseen oikeuttavaa määräaikaa voidaan pidentää 0,5 lukuvuodella.

Kela lähettää maalis-huhtikuussa 2021 hylkäävän päätösehdotuksen opintolainahyvityksestä tai -vähennyksestä niille syyslukukaudella 2020 valmistuneille opiskelijoille, joiden opiskeluaika ylitti hyvitykseen tai vähennykseen oikeuttavan määräajan. Jos valmistuminen viivästyi koronaepidemian takia, opiskelija voi pyytää Kelaa käsittelemään asian uudelleen. Uudelleenkäsittelypyynnössä opiskelijan pitää ilmoittaa, mitä tutkinnon suorittamiseksi vaadittavia opintoja häneltä jäi kevätlukukaudella 2020 (1.1.–31.7.2020) suorittamatta ja miten koronaepidemia vaikutti siihen, että ne jäivät suorittamatta. Opintoja viivästyttäneet syyt voivat liittyä esimerkiksi opintojen järjestelyihin tai opiskelijan tai hänen perheenjäsenensä terveyteen tai elämäntilanteeseen.

Koronaepidemian aiheuttama opintojen viivästyminen voidaan ottaa huomioon myös silloin, kun opiskelija on siirtänyt korkeakouluopintojensa aloittamista koronaepidemian vuoksi. Tämä koskee opiskelijaa, joka on saanut ensimmäisen opiskeluoikeutensa tutkinto-opintoihin syyslukukaudella 2020 tai kevätlukukaudella 2021 alkavaan koulutukseen, mutta joka aloittaa opintonsa vasta myöhemmin koronaepidemian vuoksi.

Kela määrittelee opintojen alkamisajan seuraavasti:

Jos opiskelija opiskelee suomalaisessa korkeakoulussa ja hän on aiempina lukukausina ilmoittautunut poissa olevaksi koronaepidemian vuoksi, opintolainahyvityksessä huomioitava opiskeluaika alkaa ensimmäisen läsnäololukukauden alusta.

Jos opiskelija opiskelee ulkomaisessa korkeakoulussa ja hän on siirtänyt opintojensa aloittamista koronaepidemian vuoksi, opintolainahyvityksessä huomioitava opiskeluaika alkaa sen lukukauden alusta, jonka aikana opinnot todellisuudessa alkoivat.

Koulumatkatuessa vaadittavien matkojen määrä vähenee väliaikaisesti

Koulumatkatuen myöntämisehdot muuttuvat väliaikaisesti, koska koronasta johtuva etäopetus on yleistynyt. Opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos hän kulkee vähintään 8 koulumatkatukeen oikeuttavaa edestakaista matkaa kalenterikuukaudessa. Koulumatkatukea voi saada näillä ehdoilla vain, jos koulumatkojen määrä on vähentynyt koronasta johtuvien opetusjärjestelyiden vuoksi.

Muutos on voimassa kevätlukukauden eli 1.1.–31.7.2021.

Ateriatuki nousee 0,36 euroa

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki nousee 0,36 euroa 1.1.2021. Tuki on siitä alkaen 2,30 euroa aterialta. Ateriatuen määrän nousu tarkoittaa käytännössä sitä, että Kela maksaa korkeakouluopiskelijan ateriasta aiempaa suuremman osuuden ja korkeakouluopiskelijan maksama osuus pienenee. Perushintaisen opiskelija-aterian hinta ennen ateriatuen vähentämistä saa olla enintään 5,00 euroa. Ateriatuen vähentämisen jälkeen opiskelijan maksettavaksi jää perushintaisesta opiskelija-ateriasta enintään 2,70 euroa.

Korkeakouluopiskelijan opiskeluterveydenhuolto

Tammikuusta 2021 alkaen yliopisto-opiskelijoiden lisäksi ammattikorkeakouluopiskelijat saavat käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluja. Korkeakouluopiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle ensimmäisen kerran kevätlukukaudelta 2021. Maksun voi maksaa Kelan asiointipalvelussa.

Viimeksi päivitetty: 25.3.2021