Opintoretki soiden ennallistamisen saloihin

Ojitettujen soiden ennallistamisen merkittävin yksittäinen tavoite on palauttaa suon alkuperäinen vesitalous, jonka seurauksena suoluonto pääsee palautumaan. Tämä edellyttää seurantamenetelmien kehittämistä, joihin on paneuduttu esimerkiksi Metsähallituksen koordinoima Hydrologia LIFE, jossa on ollut mukana myös Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö.
Suomaisema, taustalla metsää ja taivasta.

Ennallistustoimilla on monimutkaisia vaikutuksia mm. valumavesien laatuun, hiilitaseeseen, sekä luonnon monimuotoisuuteen. Näitä asioita tutkitaan parhaillaan useissa hankkeissa, kuten Hydrologia LIFE -hankkeessakin. Ennallistamisen onnistumisen todentaminen vaatii pitkäjänteistä seurantaa. Seurantaan kehitetään uudenlaisia menetelmiä, joilla voitaisiin kustannustehokkaasti tutkia laajoja ja vaikeakulkuisia suoalueita.

Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikön diplomityöntekijä Lassi Päkkilä teki hankkeessa diplomityönsä, jossa hän selvitti veden palautumista ennallistetulle suolle pistemäisen vedenpinnan tason mittausaineiston avulla. Lisäksi työssä kehitettiin menetelmää, jossa dronekuvista tuotetun tarkan pintamallin ja pistemäisen vedenpinnan tason mittausaineiston avulla voitaisiin tuottaa vedenpinnan tason pintamalli koko suon alalle. Ennallistamisen hydrologinen seuranta rajoittuu pääasiassa pistemäisiin mittauksiin, on työteliästä ja osin subjektiivista. Tehokkaammat ennallistamisen seurantamenetelmät tuottaisivat uutta tietoa ja vapauttaisivat voimia käytännön ennallistamistyöhön.

Lue lisää Lassin kokemuksia ja ajatuksia Luonto-Liiton julkaisemasta Nuorten Luonto -lehdestä 2/21: https://issuu.com/nuortenluonto/docs/nuorten_luonto_2_2021_valmis_web/26

Diplomityöhön voi tutustua osoitteessa jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-202012173353

Viimeksi päivitetty: 15.9.2021