Opintosuoritukset kovassa kasvussa Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa 

Opiskeluinto näkyy hyppynä opintopistemäärissä, ja kasvu näyttää jatkuvan kiivaana ohi viime vuoden.

Yhteistyötä

Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetuissa opintopisteissä oli kasvua jopa 51 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2020. Opiskelijoiden määrässä kasvu näkyi 53,5 prosentin nousuna 6811:een avoimen yliopiston opiskelijaan.

Vuonna 2021 on tähän mennessä jo suoritettu enemmän opintopisteitä kuin koko vuonna 2019 yhteensä, eli opiskeluinto näyttää vauhdilla menevän viime vuoden ohi.
Opintopisteitä suoritettiin vuonna 2018: 17 232, vuonna 2019: 20 936, vuonna 2020: 31 273 ja tänä vuonna (24.6.2021 mennessä) jo 21 157. Luvut sisältävät erillisellä opiskeluoikeudella suoritettavat opinnot, joilla täydennetään tutkintoa. Myös esimerkiksi eri ammattialojen täydennyskoulutusten määrä Oulun yliopistossa oli 108 vuonna 2019 ja nousi 141:een vuonna 2020.

”Opiskelusuoritusten kasvu on ollut hurjaa, ja olemme siitä kovin ilahtuneita. Myös opiskelijoiden antamien palautteiden määrä on noussut vajaasta sadasta yli tuhanteen, ja suuri osa opiskelleista on ollut tyytyväisiä opintoihinsa”, kuvailee koulutuspalveluiden johtaja Vesa-Matti Sarenius Oulun yliopistosta.

”Suosittuja aloja ovat olleet esimerkiksi kasvatustieteet ja humanistiset alat. Opiskelemaan ovat hakeutuneet monenlaiset ihmiset kehittyäkseen ammatillisesti. Myös avoimen väylä yliopiston varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi kiinnostaa.”

Opintoinnokkuuden kasvu noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) jatkuvan oppimisen uudistuksen tavoitteita, jotka pyrkivät muun muassa aikuiskoulutuksen monipuolistamiseen Suomessa. Taustalla on varautuminen tulevaisuuden työelämän murroksiin ja kilpailukyvyn kehittäminen.

Jatkuvasta oppimisesta kiinnostuneiden ryntäystä odotetaan elokuussa, kun kaikkien avoimen yliopiston opintojen ilmoittautuminen tulevalle lukuvuodelle avautuu: kasvatustieteiden osalta 10.8. ja muiden opintojen osalta 12.8.

Avoimen yliopiston opinnot ovat nimensä mukaisesti kaikille avoimia eivätkä vaadi pääsykokeita. Osa opinnoista on maksullisia, ja tällä hetkellä on tarjolla runsaasti myös maksuttomia opintoja useilta eri aloilta. Kaikki opinnot löytyvät helposti Oulun yliopiston Jatkuvan oppimisen verkkopalvelu Joysta.

Viimeksi päivitetty: 9.8.2021