Opiskelija, vastaa kyselyyn ja vaikuta hyvinvoinnin tukitoimiin!

Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvoinnin, ohjauksen ja tuen saatavuuteen osallistumalla kyselyyn!  

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 min ja se on auki lokakuun 2021 ajan.

• Vastaukset kerätään anonyymisti, joten yksittäistä vastaajaa ei pysty tunnistamaan.

• Keräämme tietoa siitä, millaiseksi te opiskelijat koette oman hyvinvointinne.

• Tiedolla selvitetään, millaisista yksilöllisistä ja ryhmämuotoisista tuki- ja ohjauspalveluista opiskelijat kokevat hyötyvänsä.

Vastanneiden kesken arvotaan leffalippuja!

Vastaamalla voit vaikuttaa

Kysely on osa OHJY- ohjauksella hyvinvointia-hanketta, joka edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään suunnitellessa ja toteuttaessa opiskelijoiden toivomia ohjaus- ja tukipalvelumuotoja.

Näitä toiveita OHJY-hanke voi välittää esimerkiksi korkeakouluille, opiskelijakunnille ja järjestöille. Kyselyn kohderyhmään kuuluu OHJY-hankkeessa mukana olevien korkeakoulujen opiskelijat, joita on yli 36 000.

Kyselyn tulokset julkaistaan syksyn aikana hankkeen omilla verkkosivuilla korkeakoulutukee.fi!

Siirry kyselyyn tästä.

Yhteistyöterveisin,

OHJY- ohjauksella hyvinvointia-hanke

Kyselystä vastaava organisaatio on hankkeen päätoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Mahdolliset kyselyyn liittyvät kysymykset ja kommentit voi lähettää sähköpostitse leea.naamanka@diak.fi.

Seuraa meitä Instagramissa tilillä @korkeakoulutukee ja someissa tunnisteilla #korkeakoulutukee ja #universitysupports

Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hankkeessa ovat mukana Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk), Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Oulun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, sekä opiskelijakunnat KAMO, O’Diako ja TUO sekä järjestökumppanit Nyyti Ry ja Diakonissalaitos/VAMOS. Hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen ajanjakso on 6.4.2021-31.12.2023.

Viimeksi päivitetty: 11.10.2021