Opiskelijat toivovat avoimuutta, arvostavaa toimintakulttuuria ja sitoutumista opetuksen kehittämiseen

Jos yön aikana olisi tapahtunut ihme ja Oulun yliopiston toimintakulttuuri hipoisi täydellisyyttä, kysymistä ja mokaamista ei tarvitsisi hävetä, järjestelmät toimisivat laadukkaasti, opiskelun kannalta tärkeä tieto olisi helposti saatavilla ja opintojaksoilla annettu palaute vaikuttaisi asioihin.

Tällaiset toiveet nousivat esiin opiskelijoiden vastauksista kyselyyn, jossa pyydettiin yhteisöltä ratkaisuja eettisten toimintaperiaatteiden kehittämiseksi Oulun yliopistolle. Henkilöstön mielestä toimintakulttuuri puolestaan hipoisi täydellisyyttä silloin, kun toimintamme olisi selkeää ja yhteistyö toimisi hyvin. Olisimme kohteliaita, tukisimme toisiamme ja tieto kulkisi hyvin. Päätöksenteko olisi läpinäkyvää ja osallistavaa, ja osaisimme myös kohdata ongelmia.

Kutsuimme koko yhteisömme kehittämään yhdessä eettisiä toimintaperiaatteita. Ensimmäisessä vaiheessa 9.–19.10.2023 pyysimme kyselyn avulla ratkaisuehdotuksia toimintakulttuurimme kehittämiseksi ja toisessa vaiheessa 20.10.-1.11.2023 kaikilla oli mahdollisuus punnita ehdotettuja ratkaisuja. Toisen vaiheen punnitsemisten perusteella ehdotuksista erottui kolme ratkaisua kaikkiin kolmeen kysymykseen. Kysymykset olivat:

 1. Ajatuskoe: Yön aikana on tapahtunut ihme ja Oulun yliopiston toimintakulttuuri hipoo täydellisyyttä. Mitä konkreettista havaitset viikon aikana?
 2. Millä konkreettisilla tavoilla voimme edistää yhteisöllistä ja arvostavaa toimintakulttuuria?
 3. Mitä korjattavaa nykyisessä toimintakulttuurissamme on? Mikä voisi olla paremmin sinun näkökulmastasi? (arvot, toimintamallit, käytös)

”Kiitos kaikille yhteiskehittämiseen osallistuneille. Ensimmäiseen vaiheeseen saimme yli 1300 vastausta ja nyt toisessa vaiheessa äänestyskertoja kaikkiaan yli 1600. Vastaukset antavat hyvän kuvan yhteisömme toiveista ja perustan yhteisten eettisten toimintaperiaatteiden laatimiselle”, kiittelee henkilöstöjohtaja Jarmo Okkonen, joka johtaa Code of Conduct -projektia.

Projektiryhmä, johon kuuluu Okkosen lisäksi projektipäällikkö ja edustajat tiedekunnista, Oulun ylioppilaskunnasta, palveluyksiköistä, erillisyksiköistä ja infrayksiköistä, kokoontui jo 3.11.2023 tuoreeltaan kuulemaan kyselyiden tuloksia työpajaan.

”Innoduel-kyselystä saamamme materiaali on erittäin hyödyllistä ja asiat alkavat hiljalleen muotoutumaan. Viime viikon työpajassa teemana oli "Bright view" ja saimme kirkastettua työllemme yhteisiä suuntaviivoja opiskelijoiden ja henkilöstön palautteen perusteella. Projektiryhmä jatkaa innolla seuraaviin työpajoihin ja kohti valmista Cde of Conductia eli eettisiä toimintaperiaatteita”, kertoo projektipäällikkö Tero Vedenjuoksu.

Projektiryhmä kokoontuu vielä marras–tammikuun aikana kolmeen työpajaan, jossa hyödynnetään kyselyn tuloksia ja muotoillaan Oulun yliopistolle eettiset toimintaperiaatteet. Oulun yliopiston ensimmäinen Code of Conduct -tuotos on valmis tammikuussa ja lopulliset toimintaperiaatteet hyväksyy hallitus keväällä 2024.

Code of Conduct -projektiryhmä Tellus Backstagella istumassa pöytien ympärillä ja kuulemassa esitystä.

Tuloksissa paljon konkreettisia ratkaisuehdotuksia

Raporttiin on eroteltu suomenkielisten ja englanninkielisten kyselyn vastaajien tulosten kolmen kärki. Englanninkieliseen kyselyyn vastasi niin vähän opiskelijoita, että opiskelijoiden englanninkielisiä tuloksia ei pystytä raportoimaan. Yhteiskehittämisessä hyödynnettiin Innoduel-työkalua, ja kyselyn toteutti yliopistolle Eezy Flow. Kaikki ratkaisuehdotukset ovat vastaajien kirjoittamia eikä niitä ole muokattu tai käännetty.

Ajatuskoe: Yön aikana on tapahtunut ihme ja Oulun yliopiston toimintakulttuuri hipoo täydellisyyttä. Mitä konkreettista havaitset viikon aikana?

Henkilöstö/suomi:

 1. Toiminta on selkeää ja yhteistyö toimii hyvin. Työntekijöillä on hyvä olla, on esim. katsottu työkuorma ja tehtävät, kehitysmahdollisuudet
 2. Kommunikaatio on kohteliasta, tietoa jaetaan ja kaikkia tuetaan; ei keskinäistä kilpailua. Ei juoruta/ puhuta pahaa toisista selän takana.
 3. Tieto kulkee ja saavuttaa kaikki olennaiset henkilöt ongelmitta. Päällekkäiset toiminnot on karsittu ja synergiaetua saadaan eri toimista.

Henkilöstö/englanti:

 1. Transparent decision-making processes are in place, providing opportunities for input from all members of the university community
 2. Everyone faces problems to solve them, instead of avoiding confrontation
 3. All the decisions are communicated transparently, and people can have access to meetings' records to know where and how decisions were taken

Opiskelijat/suomi:

 1. Ilmapiiri, jossa kysymistä tai mokaamista ei tarvitse hävetä. Huomioidaan, että bilekulttuuri ei kiinnosta (läheskään) kaikkia.
 2. Erilaiset järjestelmät toimivat laadukkaasti, tieto on avointa ja helposti saatavissa. Pöhinä on loppunut, keskitytään asiaan.
 3. Opintojaksoilla annettu palaute vaikuttaa asioihin.

Millä konkreettisilla tavoilla voimme edistää yhteisöllistä ja arvostavaa toimintakulttuuria?

Henkilöstö/suomi:

 1. Sen sijaan, että täytetään kyselyjä huvin vuoksi, yliopiston johdon pitäisi aidosti kuunnella henkilökuntaa. Kuuroille korville on mennyt.
 2. Tulee taata riittävät resurssit kaiken tarvittavan työn tekemiseen. Jos jollekin asialle ei ole resursseja, ei sitä voi yksilöltä vaatia.
 3. Keskustelujen tukeminen: kahvitilaisuudet, esihenkilöiden vierailut yksiköissä, ryhmissä, tiimeissä.

Henkilöstö/englanti:

 1. Clear document with the alignment of the University. Multiculturality is a reality and everyone should follow the same code of conduct.
 2. Don't send out surveys–some of them rigged–pretend to care about the responses, and then carry on what you were planning to do anyway.
 3. By accepting that foreigners can contribute significantly if they are trusted and include them in decision making

Opiskelijat/suomi:

 1. Arvostamalla kaikkia tasapuolisesti sekä aloittamalla henkilöstökoulutuksella uusi näkökulma työhön sitoutumiseen
 2. Tervehditään ja kannustetaan kaikkia.
 3. Voisiko luennoitsijat oikeasti vaatia hiljaisuutta. Häiritsee, kun itse on raahautunut paikalle, mutta ei kuule mitään, kun toiset pölisee.

Mitä korjattavaa nykyisessä toimintakulttuurissamme on? Mikä voisi olla paremmin sinun näkökulmastasi? (arvot, toimintamallit, käytös)

Henkilökunta/suomi:

 1. Kunkin työssä tulee olla enemmän aikaa ajatella ja pohtia uusia näkökulmia työkavereiden ja opiskelijoiden kanssa. Se vie tiedettä eteenpäin
 2. Hallinnon tulee aidosti osallistaa henkilöstö mukaan tärkeisiin muutoksiin, kuunnella oikeasti eri näkemyksiä ja huomioida ne päätettäessä.
 3. Raskaat prosessit, tiedon kulku heikkoa johtajilta suorittavalle tasolle. Järjestelmät tukemaan tosiaan, sama tieto syötetään eri järjestel*

Henkilökunta/englanti:

 1. Transparency: Decisions affecting everyone taken in closed-door meetings in Finnish can be considered as slight corruption by foreigners.
 2. Establish transparent decision-making processes that are inclusive and provide opportunities for input from all university community members
 3. We need better channels for voices of university community to be actively listened to by the management.

Opiskelijat/suomi:

 1. Norsunluutornista johtaminen saisi loppua. Yhteisöllä pitää olla oikeasti mahdollisuus olla osallisena.
 2. Tuntuu, että opetuksen laatua ei tarkkailla tällä hetkellä ollenkaan, ja se näkyy. Useat kurssien pitäjät eivät tee työtään laatu edellä.
 3. Yhteisöllisyys myös aikuisopiskelijoiden näkökulmasta

Tietoa Code of Conduct -projektista on koottu henkilöstön intranet Patioon. Myös opiskelijat pääsevät kirjautumaan palveluun yliopiston tunnuksilla.

Lisätietoja: tero.vedenjuoksu@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 6.11.2023