Opiskelijoiden palkkaaminen voi auttaa yrityksiä matkalla kestävyyteen

"Yliopistot ja yritykset voisivat olla tiiviimmässä yhteistyössä kestävämmän maailman saavuttamiseksi", sanoo Antonio Caló, energiaverkostoihin keskittyvä tutkijatohtori Oulun yliopistosta. Caló kannustaa yrityksiä ottamaan opiskelijoita mukaan erikokoisiin projekteihin.
Lecture room and students
Antonio Caló vierasluennolla oululaisessa lukiossa. Kuva Antonio Caló

Antonio Caló ajattelee, että akateemisen ja liike-elämän luonteet voivat täydentää toisiaan.

”Yliopistomaailmassa mietitään, mitä horisontissa tapahtuu ja mikä on seuraava ongelma, joka meidän on ratkaistava. Ennakointi kuuluu yliopiston tehtäviin, kun taas yritykset ovat usein erikoistuneet käytännön ratkaisuihin”, Caló pohtii.

”Yritykset ovat kiistatta motivoituneita toimimaan kestävämmin, mutta niiden toimia rajoittavat usein taloudelliset tekijät. Se on ymmärrettävää, koska yritysten on oltava kannattavia”, sanoo Caló.

Hän toivoo näkevänsä enemmän yhteistyötä yritysten ja yliopistojen välillä.

Tulevaisuuden asiantuntijat ovat arvokas resurssi

Caló iloitsee siitä, että opiskelijat pääsevät tutustumaan yrityksiin ja muihin tuleviin työpaikkoihin kesätöiden ja opinnäytetöiden kautta. Hän kannustaakin yrityksiä ottamaan opiskelijoita mukaan erikokoisiin projekteihin.

”Neuvon aina yrityksiä tutustumaan lähimpään yliopistoon ja hyödyntämään siellä olevia tiedollisia resursseja. Jos kerrotte meille haasteistanne, ehkä voimme auttaa tai joku opiskelijoistamme voi!”

Mahdollisuuden antaminen opiskelijalle tai vastavalmistuneelle voi antaa yritykselle enemmän kuin yleisesti ymmärretään. Caló muistelee kohtaamista entisen opiskelijansa kanssa. Opiskelija työskenteli omalla alallaan energiatekniikan yrityksessä ja hänet oli lähetetty kalliiseen lisäkoulutukseen. Koulutuksessa hän oli huomannut, että suuri osa kurssin sisällöstä oli jo tuttua. Aiheita oli käsitelty omissa opinnoissa.

”Jos yrityksillä olisi vahvempi suhde yliopistoihin, ne voisivat olla paremmin perillä opiskelijoiden taidoista ja hyödyntää paremmin heidän asiantuntemustaan”, Caló sanoo.

Caló uskoo, että tulevaisuuden asiantuntijoiden kouluttaminen – tutkimustyön ohella – on paras keino, jolla yliopisto parantaa maailmaa.

Yhteistyö voi alkaa pienestä askeleesta

Yritykset ja yliopistot voivat työskennellä yhdessä monilla tavoilla. Vierailevat luennoitsijat yrityksistä ovat yleinen näky Calón luennoilla. Lisäksi hänellä on mielessään ehdotus, joka on edullinen ja helppo toteuttaa:

”Käyn kouluilla puhumassa kestävästä energiasta Suomessa. Miksi emme tekisi samaa yritysten kanssa? Esimerkiksi pidennetylle kahvitauolle voisi kutsua yliopiston asiantuntijan ja käydä epämuodollista keskustelua yliopiston tutkimusteemoista. Samalla molemmat osapuolet päivittävät tietojaan toistensa haasteita ja mahdollisuuksista. Tällaiset ruohonjuuritason ratkaisut auttaisivat luomaan tehokkaampaa yhteistyötä yliopistojen ja yritysten välille. Se on meille tutkijoillekin hyödyllistä, koska meidän täytyy osata viestiä tutkimuksestamme akateemisen maailman ulkopuolelle”, Caló sanoo.

Vastuu tiedon jakamisesta

Caló keskittyy tutkimuksessaan arktisiin energiavaroihin ja -verkkoihin sekä ydinvoimaan ja kestävään kehitykseen. Osana työtään hän osallistuu keskusteluihin akateemisten toimijoiden, yritysten ja yleisön välillä. Calón mielestä yliopiston koulutustehtävä ei pääty, kun opiskelija valmistuu, vaan uuden tiedon tulisi ulottua tavallisen kansalaisen arkeen.

Oikean tiedon saaminen oikeille kanaville ei riitä, vaan tieto on oltava muodossa, jossa se on helppo sisäistää ja ymmärtää. Se on haaste, sillä yksityissektori ja akateeminen maailma puhuvat usein eri kieliä. Lisäksi sosiaalinen media vaatii monimutkaisten aiheiden tiivistämistä muutamaan sataan merkkiin.

Haasteita löytyy siis niin viestinnästä kuin vastuullisuudesta yleensä. Haasteista huolimatta Caló pitää tulevaisuutta valoisana. Hän on huomannut, että tutkijat nähdään joskus pessimistisinä, koska he nostavat esiin ongelman toisensa jälkeen. Todellisuudessa asian pitäisi olla päinvastoin. Hän selittää:

”Sähköautot tai tuulivoima eivät yksinään voi ratkaista ongelmiamme energiaverkoissa. Tutkijoina olemme usein tietoisempia asioiden monimutkaisuudesta ja se on tavallaan osa toimenkuvaamme. Siitä huolimatta että tiedostamme haasteet, olemme täällä työstämässä ja ratkaisemassa asioita ja ylläpidämme toivoa. Mielestäni se on itse asiassa vahvempaa optimismia ja motivoi minua toimintaan. Tiedossa on voimaa, ja niin kuin Spidermanin setä sanoi, suuri voima tuo suuren vastuun!”

Teksti: Aino Soutsalmi, Viestintätoimisto Medita.

Lue lisää yritysten ja yliopistojen yhteistyömahdollisuuksista artikkelin pitkästä versiosta englanniksi Viestintätoimisto Meditan sivuilta.

Viimeksi päivitetty: 28.11.2023