Otsalohkodementia luultua yleisempi – alueelliset erot suuria

Otsalohkodementia on yleisempi kuin aiemmin on ajateltu. Arvostetussa JAMA Neurology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa oli mukana Oulun yliopiston tutkijoita. Tutkimuksessa julkaistiin otsalohkodementian ilmaantuvuuslukuja FRONTIERS-tutkimuskonsortiumin yhdeksästä eri Euroopan maasta. Pohjois-Pohjanmaalla keskimääräinen ilmaantuvuus oli noin 4 tapausta 100 000 henkilövuotta kohden, kun Euroopassa keskimääräinen ilmaantuvuus oli 2,63 tapausta 100 000 henkilövuotta kohden.

Suomessakin alueiden välillä oli ilmaantuvuudessa eroja siten, että Pohjois-Savossa ilmaantuvuus oli noin 7 tapausta 100 000 henkilövuotta kohden eli selvästi korkeampi kuin muissa Euroopan maissa tai Pohjois-Pohjanmaalla.

"Pohjois-Savon korkeampi ilmaantuvuus voi selittyä osin perinnöllisillä tekijöillä, mutta tässä tutkimuksessa tutkittiin otsalohkodementian ilmaantuvuutta yhden vuoden aikana, 1.6.2018- 31.5.2019, eli on mahdollista, että eri vuosien välillä voi ilmaantuvuusluvuissakin olla eri alueiden välillä eroja", toteaa tutkimuksessa mukana ollut LT, neurologian erikoislääkäri Johanna Krüger Oulun yliopistosta. Suunnitteilla onkin jatkotutkimusprojekti FRONTIERS- tutkimuskonsortiossa, jossa selvitetään otsalohkodementian ilmaantuvuutta pidemmällä aikavälillä prospektiivisessa tutkimuksessa eri Euroopan maissa.

Tutkimuksen mukaan keskimääräinen sairastumisikä otsalohkodementiaan oli noin 66 vuotta, mikä on korkeampi kuin aiemmin on ajateltu.

"Erotusdiagnostiikka eri muistisairauksien välillä voi olla haastavaa, ja uudet tulokset onkin tärkeää huomioida muistipoliklinikoiden toiminnan suunnittelussa ja diagnostisten tutkimusten suunnittelussa", toteaa tutkimuksessa mukana ollut Suomen otsalohkodementian tutkimusverkoston FinFTD:n johtaja, professori Anne Remes Helsingin yliopistosta.

Kansainväliseen tutkimukseen osallistui tutkijoita sekä Oulun että Itä-Suomen yliopistosta. Tutkimus on osa suomalaisen otsalohkodementian tutkimusverkoston FinFTD:n tutkimustoimintaa. Oulun yliopiston osuus tutkimuksesta tehtiin Suomen Akatemian tuella.

Tutkimusartikkeli:Logroscino G, Piccininni M, Graff C, et al. Incidence of Syndromes Associated With Frontotemporal Lobar Degeneration in 9 European Countries. JAMA Neurol. Published online January 30, 2023. doi:10.1001/jamaneurol.2022.5128

Viimeksi päivitetty: 8.2.2023