Oulu otti vetovastuun digitaalisen terveyden ja hyvinvointiteknologian osaamisverkostossa Suomessa

Suomessa on meneillään kuusi vetovastuuhanketta, jotka edistävät eri alojen innovaatio- ja liiketoimintaa. Oulu sai vedettäväkseen hankkeen, joka keskittyy seuraavan kahden vuoden ajan digitaalisiin terveys- ja hyvinvointiteknologioihin. Työtä johdetaan Oulun yliopistosta.

Suomen eri kaupungit ottavat vetovastuuta innovaatioekosysteemien vahvistamisesta valtakunnallisesti. Vetovastuuhankkeet edistävät alueiden välisiä kumppanuuksia teollisuuden digivihreän siirtymän ja tulevaisuuden teknologioiden kehittämistyössä.

Teemoja viedään eteenpäin ekosysteemisopimusten lisäksi ryhmähankkeissa, joista otetaan vetovastuita Lappeenrannassa, Kokkolassa, Tampereella, Joensuussa, Oulussa ja Jyväskylässä.

Mukana on kuusi vetovastuuhanketta, jotka edistävät seuraavien teemojen innovaatio- ja liiketoimintaa: vihreä sähköistäminen, akkukemikaalit, liikkuvat työkoneet, fotoniikka sekä liikunta ja digitaaliset terveys- ja hyvinvointiteknologiat.

Tavoitteet korkealla

Oululla on vetovastuu digitaalisen terveyden ja hyvinvointiteknologian osaamisverkostossa.

”Vetovastuuhanke luo edellytyksiä uudelle temaattiselle osaamisverkostorakenteelle ja tarjoaa mahdollisuuden kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseen sekä investointien kasvuun”, selvittää työelämäprofessori, johtaja Maritta Perälä-Heape Oulun yliopistosta.

”Hanke toteuttaa Oulun innovaatioallianssin visiota luoda Oulusta Euroopan paras digitalisaatiosta globaalia lisäarvoa tuottava alue.”

Jokainen vetovastuuhanke yhdistää toimijoita vähintään kolmesta Innokaupungista. Vetovastuuhankkeet ovat kaksivuotisia hankkeita. Niissä kehitettävät teemat perustuvat valtion ja 16 kaupunkiseudun solmimiin sopimuksiin.

Digitaalisen terveyden ja hyvinvointiteknologian osaamisverkoston johtamisen lisäksi Oulun yliopisto on mukana akkukemian vetovastuuhankkeessa sekä Green Electrification -kansallisessa ekosysteemissä.

Viimeksi päivitetty: 15.2.2023