Oulun Diakonissalaitoksen säätiö lahjoittaa Oulun yliopistolle 25 000 euroa

Oulun Diakonissalaitoksen säätiö on päättänyt osallistua 25 000 euron lahjoituksella Oulun yliopiston varainhankintakampanjaan. Lääketieteen alalle osoitetulla lahjoituksellaan säätiö juhlistaa ODL Liikuntaklinikan 50. juhlavuotta ja yliopiston kanssa pitkään jatkunutta tutkimus- ja koulutusyhteistyötä.

Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan välinen tutkimus-, opetus- ja koulutusyhteistyö on tiivistä ja monitieteistä. Yhteistyötä on tehty klinikan perustamisesta lähtien jo 1970-luvulta.

Viime vuosina tutkimuksen painopisteenä on ollut selvittää elintapojen, erityisesti liikunnan ja ravitsemuksen, vaikutusta liikunnallisen ja liikkumattoman elämäntavan rakentumiseen, terveyteen ja hyvinvointiin sekä kaupunki- ja luontoympäristön vaikutusta liikkumiseen ja hyvinvointiin. Vahvana teemana on myös ravitsemuksen merkitys liikunnassa ja urheilussa. Tutkimuksissa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää kaikenikäisten liikkumisen edistämisessä ja terveellisen ympäristön suunnittelussa.

”Säätiömme haluaa lahjoituksella vahvistaa edelleen lääketieteen tutkimusta Oulun yliopistossa. ODL Liikuntaklinikka täyttää tänä vuonna 50 vuotta, ja olemme tehneet koko tuon ajan tiivistä yhteistyötä yliopiston kanssa. Yhteistyössä on käynnistynyt useita monitieteisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita, joiden tuloksena on syntynyt suuri määrä kansainvälisestikin merkittäviä ja palkittuja tieteellisiä julkaisuja”, kertoo palvelupäällikkö Kaisu Kaikkonen ODL Liikuntaklinikalta.

Tutkimuksen lisäksi ODL Liikuntaklinikka toimii liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutuksen pääasiallisena koulutuspaikkana Pohjois-Suomen alueella, minkä lisäksi se rahoittaa Oulun yliopiston Elinikäisen terveyden tutkimusyksikköön sijoittuvaa liikuntalääketieteen yhteisprofessuuria.

”Haluan esittää lämpimät kiitokseni ODL säätiölle sen tekemästä lahjoituksesta lääketieteen tutkimukseen ja samalla onnitella 50-vuotiasta Liikuntaklinikkaa sen merkittävästä työstä pohjoissuomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Yhteistyömme elinikäisen terveyden tutkimuksen ja koulutuksen alueella tulee jatkumaan vahvana jatkossakin”, sanoo lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Osmo Tervonen.

ODL:n tekemä lahjoitus on osa meneillään olevaa valtion vastinrahaohjelmaa, joka lisää lahjoituksen vaikuttavuutta edelleen. Valtio tukee vastinrahoituksella säätiöiden, yritysten ja yksityishenkilöiden yliopistoille tekemiä lahjoituksia. Lahjoittaja voi ohjata vähintään 10 000 euron lahjoituksen haluamansa koulutusalan kehittämiseen. Valtion vastinrahoituskausi jatkuu kuluvan vuoden kesäkuun loppuun asti.

Viimeksi päivitetty: 15.2.2023