Oulun ja Lapin yliopistot tiivistävät monitieteisen ympäristötutkimuksen opetusyhteistyötä; tarjolla uusi opintokokonaisuus

Oulun ja Lapin yliopistot käynnistävät lukuvuonna 2021-22 uuden, monitieteisen Humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen opintokokonaisuuden.

Kokonaisuus tarjoaa laaja-alaista asiantuntemusta ympäristökysymyksiin, valmiuksia tarkastella monipuolisesti ympäristöllisiä, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia muutoksia sekä vahvistaa molempien yliopistojen profiilia nykypäivän kriisejä luovasti ratkovien osaajien kouluttajina.

Opintokokonaisuus on avoin kaikille Oulun yliopiston ja Lapin yliopiston opiskelijoille. Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus -opintokokonaisuuden voi suorittaa joko lyhyenä sivuaineena (25 op) tai laajana sivuaineena (25 op + 35 op).

Opintokokonaisuus on suunnattu opiskelijoille, jotka haluavat syventää osaamistaan luonnon, kulttuurin ja yhteiskunnan yhtymäkohtiin liittyvissä kysymyksissä.

Opintokokonaisuus antaa välineitä tarkastella ihmisen, kulttuurin, talouden, luonnon ja ilmaston monimutkaista kytkeytyneisyyttä ajassa ja paikassa sekä lisää ymmärrystä yhteiskuntien luontoperusteisuudesta ja siitä, miten ympäristöongelmat ovat aina yhteiskunnallisia ja kulttuurisia.

Opintokokonaisuuteen sisältyy sekä nykypäivän polttavimpien uhkien, kuten ilmastomuutoksen, arviointia, että tulevaisuuden visioimista ja rakentamista monialaisen tiedon valossa.

Lisätietoja opintokokonaisuudesta antaa yliopistotutkija Esa Ruuskanen.

Opintokokonaisuus Pepissä: https://opas.peppi.oulu.fi/fi/ohjelma/18133?period=2021-2022

Viimeksi päivitetty: 25.8.2021