Oulun kaupunginhallitus hyväksyi yliopiston keskustakampuksen suunnitteluvarauksen

Oulun kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.10.2020 hyväksynyt Oulun yliopiston, Arinan ja Keskon yhteisen suunnitteluvarauksen Raksilan market-alueelle. Suunnitteluvarauksen myöntämistä esitti kaupunginhallitukselle yhdyskuntalautakunta, joka päätti asiasta 13.10.2020.

Suunnitteluaikaa on varattu vuoden 2021 loppuun saakka. Yliopiston tulee toimittaa kaupungille jo 31.3. mennessä tietoa keskustakampukselle sijoittuvista toiminnoista ja logistiikkatarpeista sekä siitä, miten ne sopivat yhteen kaupan ratkaisujen kanssa. Yliopisto ja kauppaliikkeet laativat yhdessä kolme suunnitteluvaihtoehtoa, jotka sisältävät maankäyttöön, liikenteeseen ja pysäköintiin liittyvät suunnitelmat.

Yliopiston tavoitteena on rakentaa alueelle vetovoimainen noin 30 000 kerrosneliömetrin laajuinen kampus. Yliopiston tilatarpeet keskustakampuksella ovat ensisijaisesti oppimisen ja työskentelyn ympäristöjä sekä kokous-, kohtaamis- ja tapahtumatiloja, jotka joustavat tulevaisuuden opiskelun ja työnteon tarpeisiin.

"On hienoa, että suunnitteluvaraus hyväksyttiin ja pääsemme nyt liikkeelle keskustakampuksen hankesuunnittelussa. Seuraavaksi määritellään täsmällisemmin, mitä toimintoja keskustakampukselle tulisi ja millaisia käyttäjämääriä ja logistiikkatarpeita se tarkoittaisi. Suunnittelutyö tehdään tiiviissä yhteistyössä Oulun kaupungin, Arinan ja Keskon kanssa. Uskon, että saamme suunnitelluksi Raksilaan hienon ja koko seutua palvelevan kokonaisuuden", yliopiston rehtori Jouko Niinimäki sanoo.

Yliopistossa toteutettiin kesäkuun ja syyskuun välillä koko yliopistoyhteisön verkkoaivoriihi, jossa osallistujat saivat ideoida, miten yliopisto tulevaisuudessa toimii, mitä keskustakampuksella tapahtuu ja miten siitä tulisi paras mahdollinen. Ideointiin osallistui yli 800 yliopistolaista, joista liki puolet oli opiskelijoita. Tulosten perusteella tulevaisuuden yliopisto nähdään ennen kaikkea yhteistyöhön nojaavana ja yhteisöllisenä kokonaisuutena.

Viimeksi päivitetty: 15.2.2021