Oulun korkeakoulut ja Caverion yhteistyöhön koulutuksessa ja älykaupungin kehittämisessä

Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja Caverion Suomi Oy ovat tehneet strategisen kumppanuussopimuksen koulutus-, opetus- ja tutkimusyhteistyöstä. Tavoitteena on kehittää tekniikan alan korkeakoulutuksen työelämälähtöisyyttä, edistää opiskelijoiden työllistymistä sekä tarjota yrityksen henkilöstölle mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen.
Aurinkopaneeleja Oulun yliopiston katolla

Koulutuksen ja opetuksen yhteistyömuotoja ovat opiskelijoiden lopputyöt ja niiden ohjaus, projektiopinnot, yhteiset kurssitoteutukset, vierailuluennot, yritysvierailut, kesätyöt ja harjoittelujaksot Caverionin henkilöstölle tullaan tarjoamaan täydennyskoulutusta, erilaisia räätälöityjä koulutusratkaisuja sekä mahdollisuus suorittaa jopa ylempi korkeakoulututkinto.

Hanke- ja tutkimusyhteistyössä keskitytään tulevaisuuden kaupunkikehitykseen, jonka teemoja ovat älykaupungit, rakennusautomaatio, energia ja sisäilmaterveys.

”Kolmikantainen kumppanuussopimus ilmaisee osapuolten tahtotilan laajamittaiselle yhteistyölle, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on perustaa uudenlainen opiskelijayhteistyön toimintamalli. Monipuolinen toimintamalli tukee sekä opiskelijoiden työelämävalmiuksia että yrityksen henkilöstön osaamista. Näin voimme yhdessä vastata entistä paremmin alan osaamis- ja osaajatarpeeseen paitsi Pohjois-Suomessa myös valtakunnallisesti”, sanoo yhteistyösuhteiden vararehtori Arto Maaninen Oulun yliopistosta.

”Uudenlainen yhteistyö on upea mahdollisuus meille kaikille, etenkin opiskelijoille. Voimme tarjota heille entistä työelämälähtöisempää koulutusta sekä avata polkuja työelämään valmistumisen jälkeen. Kuulemme myös mielellämme, millaisia tieto- ja taitotarpeita yrityksillä on ja vastaamme tähän koulutustarpeeseen”, kertoo Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Heidi Fagerholm.

Caverion Oyj on suomalainen pörssiyhtiö, joka suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 2,2 mrd euroa.

”Uusi kumppanuussopimuksemme Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa on erinomainen yhteistyön avaus ja tukee mainiolla tavalla tavoitteitamme. Käytännönläheisenä teknologiatalona haluamme toimia alamme opiskelijoiden kasvattajaseurana yhteistyössä oppilaitosten kanssa ja olla osa sitä polkua, jolta nuoret ponnistavat maailmalle. Täydennyskoulutus, osaamisen jatkuva kehittäminen ja ammatillinen kasvu ovat tärkeitä myös omalle henkilöstöllemme. Teknologinen kehitys on tällä hetkellä nopeaa ja rakennetun ympäristön ratkaisuissa korostuu erityisesti digitaalisuuden, energiatehokkuuden ja energianhallinnan asiantuntijuus”, sanoo Caverion Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen.

Kaupunkikehitys-teema on esillä yhteistyöosapuolten järjestämässä Älykkäät kaupungit-erikoisseminaarissa 6.5.2021 klo 8.30-12.00. Verkossa järjestettävän seminaarin sessioiden aiheita ovat kaupunkikehitys, rakennusautomaatio, kunnossapito, sisäilmaterveys, hyvinvointi ja vastuullisuus, rakennustekniikka ja projektinhallinta sekä energia. Seminaari on osa Oulun yliopiston Tekniikan torstai-seminaarisarjaa, ja se on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Viimeksi päivitetty: 3.5.2021