Oulun korkeakoulut ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät tiivistävät yhteistyötään

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on lisätä korkeakoulujen ja pk-yritysten välistä yhteistyötä. Yritysten toivotaan jatkossa helpommin löytävän korkeakoulujen palvelut, joita ne voivat hyödyntää toimintansa kehittämisessä.

Systemaattiseen kehittämiseen tähtäävä yrittäjäjärjestön ja korkeakoulujen välinen sopimus on ainutlaatuinen koko Suomessa.

”Yritysten ja korkeakoulujen välisessä yhteistyössä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia muun muassa osaamisen ja liiketoiminnan kasvun suhteen. Yhteistyön keskeisenä tavoitteena on, että yrittäjät löytävät korkeakoulut helpommin ja kynnys kaikkeen yhteistyön tekemiseen madaltuu, olipa kyseessä sitten innovaatioiden kehittäminen, opinnäyte- tai koulutusyhteistyö”, kertoo toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä.

Suunnitteilla on erilaisia palvelupolkuja ja tapahtumia, joiden kautta korkeakoulujen toiminta tulee yrityksille tutummaksi ja yhteistyön käynnistäminen on nopeampaa.

”Oulun ammattikorkeakoulu järjestää vuosittain valtavan määrän erilaisia tapahtumia, joissa esitellään uutta tietoa ja kehittämistyön tuloksia. Monet näistä tuloksista voidaan siirtää kaupalliseen kehitykseen ja tuotteiksi. Tätä rajapintaa haluamme yhteistyöllä avata entisestään”, kertoo ammattikorkeakoulun rehtori Heidi Fagerholm.

Yrittäjäjärjestöjen kansallisen yrittäjyysbarometrin tulosten perusteella innovaatioyhteistyö korkeakoulujen kanssa on Oulun alueella merkittävää. Korkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta tarjoaa yrityksille erilaisia mahdollisuuksia tuotekehityksen tueksi. Yhteistyön myötä erilaisia mahdollisuuksia halutaan tuoda näkyville ja aktivoida kaiken kokoisia yrityksiä mukaan toimintaan.

”Yliopistosta löytyy palveluja sekä yrityksille että yhteisöille koosta tai toimialasta riippumatta. Esimerkiksi mittaus-, testaus- ja laboratoriopalvelut sekä tilaustutkimus voivat nopeasti tuoda vastauksia yrittäjän haasteisiin. Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä”, vararehtori Arto Maaninen Oulun yliopistosta sanoo.

Yhteistyön kehittämistä koordinoi kehitysryhmä, jossa jokainen organisaatio on edustettuna. Vuosittaisen toimintasuunnitelman pohjalta luodaan uudet tavoitteet, jotka ketterästi vastaavat ajankohtaisiin tarpeisiin.

Viimeksi päivitetty: 8.4.2021