Oulun normaalikoulun uuden koulurakennuksen hankesuunnittelu alkaa

Oulun yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan 13.6.2024 Oulun yliopiston harjoittelukoulun uudisrakennusta koskevan hankesuunnittelun aloittamisen Suomen Yliopistokiinteistöjen (SYK) kanssa. SYK, jolta Oulun yliopisto vuokraa Oulun normaalikoulun tiloja, arvioi, että uusi 600 oppilaan peruskoulu voisi valmistua käyttöön vuonna 2028.

Oulun normaalikoulun peruskoulun tilaohjelma on päivitetty kevään 2024 aikana vastaamaan kaupungin kouluverkon tarpeita. Vuonna 2018 tehtyä tilaohjelmaa kaavailtiin Norssissa jopa 1200 oppilaalle, mutta Oulun kaupungin näkemyksen mukaan Linnanmaalla on perusopetuksen tarve 600 oppilaalle. Päivitettyyn tilaohjelmaan määriteltiin vanhat koulurakennukset korvaavaan uudisrakennukseen tarvittavat tilat ja niiden neliömäärät.

Tilaohjelman tekemisessä ovat olleet mukana normaalikoulun johtava rehtori, alakoulun rehtori, yläkoulun rehtori, kaksi henkilökunnan edustajaa, yliopiston edustajia, SYKin edustajia ja lisäksi SYKin tilaamat rakennuttajakonsultti Promen Oy ja arkkitehtitoimisto Helasmaa & Heiskanen. Lisäksi oppilaille ja huoltajille on tehty kysely. Tilaohjelmaa on vertailtu Oulun kaupungin edustajien kanssa kaupungin kouluhankkeiden tilaohjelmiin.

Nyt käynnistyvässä hankesuunnitteluvaiheessa tilatarpeille haetaan lopullinen ratkaisumalli, ratkaistaan uudisrakennuksen sijoittuminen Linnanmaalla sekä laaditaan uudisrakennuksen tarkempi kustannus- ja vuokra-arvio. Hankesuunnittelun valmistumisen jälkeen tehdään päätös siirtymisestä rakennushankkeeseen. Hankesuunnittelussa ei vielä sitouduta rakennuttamiseen eikä vuokrasopimuksen solmimiseen.

Oulun normaalikoulun väistötilojen rakentaminen on alkanut

Oulun normaalikoulun Linnanmaan alakoulun oppilaat pääsevät muuttamaan yläkoulun tontille rakennettaviin moduuliväistötiloihin vaiheittain viimeistään syysloman jälkeen lokakuussa. Alakoululle tehdään väistötilat tilaelementtiratkaisulla nykyisen normaalikoulun lukion ja yläasteen alueen koilliskulmaan. Elementeissä on myös muutamia yläkoulun tiloja kuten laboratorioluokat.

Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen alakoulun oppilaat siis aloittavat syyslukukauden alakoulun tiloissa. Opetus aloitetaan kokonaisuudessaan moduuliväistötiloissa lokakuun lopulla syyloman jälkeen viikolla 44.

"Väistötiloissa opiskelu tapahtuu luokkatiloissa, joiden välillä on ovia. Esimerkiksi rinnakkaisluokat voivat edelleen jatkaa työskentelyä yhdessä totuttuun tapaan. Oppilaat pääsevät siirtymään aineopetusluokkiin sisäkautta, mutta ruokailu tapahtuu yläkoulun rakennuksessa”, kertoo Oulun normaalikoulun päärehtori Sari Ahola.

Myös osa yläkoulun toiminnoista siirtyy moduuliväistötiloihin, mutta suurin osa yläkoulun tiloista on kuitenkin edelleen opetuskäytössä. Linnanmaan pääkampukselle Ympäristötietotaloon kesän aikana siirtyvän Oulun normaalikoulun lukion entisiin tiloihin tehdään myös pieniä muutostöitä, jolloin saadaan tarkoituksenmukaiset tilat muun muassa oppilashuollolle.

Alueella, jonne väistötilat sijoittuvat, on käynnistetty maarakennustyöt. Suomen Yliopistokiinteistöt (SYK) on valinnut väistötilojen toimittajaksi Adapteon.

Väistötilamoduulien toteutuksesta tuleva lisävuokra verrattuna lähtötilanteeseen on huomattavasti ennakoitua pienempi, arviolta 1,4 miljoonaa euroa vuodessa. Alkuperäinen arvio oli noin 2,4 miljoonaa euroa vuodessa.

Viimeksi päivitetty: 14.6.2024