Oulun yliopisto aloittaa ainutlaatuisen EU-rahoitteisen kestävään kehitykseen tähtäävän tohtorikoulutusohjelman

Oulun yliopistossa alkaa ainutlaatuinen kestävän kehityksen ja kuvantamis- ja karakterisointimenetelmät yhdistävä kansainvälinen tohtorikoulutusohjelma.

”Kestävään kehitykseen liittyvät teemat ovat tällä hetkellä keskeisimpiä tutkimuksen kohteita. Meidän on ratkaistava useita tulevaisuuteen liittyviä haasteita, kuten siirtyminen vihreään energian tuotantoon ja käyttöön, ihmisten elinikäinen terveys ja kestävän digitaalisen tulevaisuuden luominen. Siksi tarvitaan myös uusien asiantuntijoiden koulutusta”, sanoo tohtorikoulutusohjelman koordinaattori, professori Marko Huttula Oulun yliopistosta.
Karakterisointireaktori, jolla tutkitaan valokatalyyttien toimintaa.

I4WORLD-tohtorikoulutusohjelma yhdistää YK:n kestävän kehityksen teemoja uusimpien tutkimusmenetelmien käyttöön ja hyödyntämiseen. Kuvantamis- ja karakterisointimenetelmillä voidaan tutkia monipuolisesti hyvin erilaisia kohteita materiaaleista ja maankamarasta lääketieteen sovelluksiin.

Ohjelman ytimessä YK:n tavoitteista ovat erityisesti kestävä teollisuustuotanto, puhdas energia, puhdas vesi, biodiversiteetti ja ympäristö sekä terveys ja hyvinvointi. Niiden pohjalle rakentuvat tohtorikoulutusohjelman tutkimusteemat ja -projektit, joissa koulutettavat tulevat työskentelemään. Ohjelmaan tullaan valitsemaan 25 väitöskirjatutkijaa.

”Keskeinen tavoite on lisäksi tuoda yhteen huippututkimus, huippulaitteistot ja vahvistaa monitieteistä kansainvälistä yhteistyötä. Esimerkiksi mukana olevat tutkimuslaitteistot, kuten MAXIV-synkrotronisäteilylaboratorio Ruotsissa antavat uniikit mahdollisuudet tehdä tutkimusta”, jatkaa Huttula. Hänen mukaansa vastaavaa tohtorikoulutusohjelmaa ei ole toteutettu missään aiemmin.

Ohjelma toteutetaan laajassa kansainvälisessä verkostossa. Mukana on 18 yliopistoa ja tutkimuslaitosta, kymmenen yritystä ja seitsemän muuta organisaatiota.

Oulun yliopistosta ohjelmaan osallistuu 24 tutkimusyksikköä kuudesta tiedekunnasta. Niiden asiantuntijat toteuttavat ohjelman opetusta ja tutkimustyötä.

I4WORLD on saanut merkittävän 3,34 miljoonan euron rahoituksen laajasti kilpaillusta EU:n Horisontti Eurooppa -puiteohjelman Marie-Sklodowska-Curie-Action-COFUND -toiminnosta. EU kattaa 49 prosenttia kustannuksista. 51 prosentista kustannuksia vastaa Oulun yliopisto.

Marko Huttulan johdolla on aiemmin toteutettu I4FUTURE-tohtorikoulutusohjelma, johon osallistui 20 väitöskirjatutkijaa. Myös siinä keskityttiin kuvantamis- ja karakterisointimenetelmiin.

”Kokemukset I4FUTURE-ohjelmasta olivat hyvät, ja sen väitöskirjatutkijoista osa työllistyi sen jälkeen mukana olleisiin yrityksiin. Se vahvisti myös Oulun yliopiston roolia kansainvälisesti tunnettuna tutkijakouluttajana”, kertoo Huttula.

Kuva: Karakterisointireaktori, jolla voidaan tutkia valokatalyyttien toimintaa.

Viimeksi päivitetty: 18.10.2022