Oulun yliopisto aloittaa selvitystyön opiskelijaedustajien kohtelusta

Oulun yliopisto käynnistää selvityksen, ovatko opiskelijaedustajat kohdanneet epäasiallista kohtelua toimiessaan edustajina Oulun yliopiston päätöksentekoelimissä.

Oulun yliopisto ei hyväksy minkäänlaista häirintää, kiusaamista tai epäasiallista kohtelua. Lähtökohtana on ihmisten keskinäinen kunnioitus ja yliopisto edellyttää kaikilta yliopistoyhteisön jäseniltä asiallista käyttäytymistä. Myös lainsäädäntö takaa opiskelijoille oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön ja velvoittaa yliopistoa asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhtymään toimiin häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun poistamiseksi. Esille nousseet tilanteet tulee selvittää lainsäädännön sekä Oulun yliopiston menettelytapojen ja ohjeiden mukaisesti.

Tähänastisten tapahtumatietojen mukaan asianosaisten piiri sekä tilanteiden mahdollinen liittyminen yliopiston päätöksenteon valmisteluun edellyttävät asian selvittelyn riippumattomuutta. Selvitystyön tekee yliopiston ulkopuolinen toimija.

OYY 9.6.2023: Kannanotto: Oikeus turvalliseen vaikuttamiseen kuuluu kaikille – OYY vaatii puuttumista esiin nousseisiin häirintätapauksiin

Viimeksi päivitetty: 9.6.2023