Oulun yliopisto ennätysvauhdissa EU-tutkimusrahoituksen saamisessa

Oulun yliopistolle on myönnetty yli 30 miljoonaa euroa rahoitusta EU:n merkittävimmästä tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Horizon Europesta. Rahoitus jakaantuu yhteensä 49 hankkeeseen. Ohjelman ensimmäiset rahoitukset avautuivat haettavaksi vuosi sitten syksyllä 2021.

Oulun yliopiston hanke-ehdotuksista rahoitusta on tähän mennessä myönnetty 18 prosentille hakemuksista, mikä on erinomainen osuus kilpaillussa ohjelmassa. Lisäksi pieni osa hakemuksista odottaa vielä arviointia.

”EU:lta saamamme rahoitus muodostaa korvaamattoman osan yliopiston tutkimusrahoituksesta. Se myös vahvistaa entisestään Oulun yliopiston kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja tutkijoidemme kiinnittymistä eurooppalaiseen tutkimusverkostoon”, sanoo Oulun yliopiston tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi.

Konsortiohankkeissa on tyypillisesti useita kymmeniä kansainvälisiä kumppaneita. Niillä edistetään monitieteellistä ja -alaista eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja luodaan ratkaisuja mittaviin globaaleihin haasteisiin.

Rahoitettujen hankkeiden joukossa korostuvat Oulun yliopiston vahva osaaminen langattomassa tietoliikennetekniikassa ja 6G-tutkimuksessa, sillä 6G Flagship -tutkimusohjelmaan rahoitusta myönnettiin jopa 12 uuteen hankkeeseen.

”Voimme nyt edetä entistä laajemmalla rintamalla ja luoda kilpailukykyisen eurooppalaisen digitaalisen teollisen ekosysteemin ja tehdä Euroopasta maailman johtajan 6G:ssä”, sanoo professori Ari Pouttu, 6G Flagshipin varajohtaja.

6G:n ja langattoman tietoliikennetekniikan lisäksi Oulun yliopiston koordinoimat hankkeet liittyvät ihmiskeskeiseen digitalisaatioon, organisaatioiden kyberturvallisuuteen, kiertotalouteen ja kestäviin malminetsintämenetelmiin.

Horizon Europe -rahoitusohjelmaan kuuluvia kansainvälisesti erittäin arvostettuja ja kilpailtuja Euroopan tutkimusneuvoston (European Research Council, ERC) rahoituksia on myönnetty tänä vuonna Oulun yliopistoon kahdelle tutkijalle. Yang Bai sai ERC Starting Grant -rahoituksen uuden sähköä tuottavan materiaalin tutkimukseen ja Caglar Elbuken ERC Consolidator Grant -rahoituksen verisuoniston kehittymisen ja punasolujen virtauksen monitieteiseen tutkimukseen.

Konsortiohankkeiden ja ERC-rahoitusten lisäksi Horizon Europe -ohjelmasta myönnetyt viisi MSCA Postdoctoral Fellowship -rahoitusta tuovat Oulun yliopistoon taitavia ulkomaalaisia tutkijatohtoreita, joiden alaa ovat mm. ympäristömuutos ja kiertotalous. Lisäksi MSCA COFUND -rahoituksen saaneeseen uuteen tohtoriohjelmaan rekrytoidaan 25 kansainvälistä väitöskirjatutkijaa.

Verrattuna Horizon Europe -ohjelmaa edeltäneeseen Horizon2020-ohjelmaan, rahoitusta on nyt saanut useampi Oulun yliopiston hanke kuin minään aiempana vuonna. Hakemusten korkeatasoisuuteen on osaltaan ollut vaikuttamassa yliopiston tutkimuspalveluissa tehty työ EU-hankevalmisteluprosessin systematisoimiseksi ja tutkijoiden tukeminen hankevalmistelutyössä.

Oulun yliopiston koordinoimia, Horizon Europe -rahoituksen saaneita konsortiohankkeita:

  • Dynamic cybersecurity management for organisations and local/regional networks based on awareness and collaboration (CS-AWARE-NEXT), Juha Röning
  • Integration of Underutilized Ashes into Material Cycles by Industry-Urban Symbiosis (AshCycle), Tero Luukkonen
  • 6G eXperimental Research infrastructure to enable next-generation XR services (6G-XR), Ari Pouttu
  • Truly Sustainable Printed Electronics-based IoT Combining Optical and Radio Wireless Technologies (SUPERIOT), Marcos Katz
  • Sustainable exploration for orthomagmatic (critical) raw materials in the EU: Charting the road to the green energy transition (SEMACRET), Shenghong Yang
  • Agile Exploration and Geo-modelling for European Critical Raw materials (AGEMERA), Jari Joutsenvaara

Horizon Europe, EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma, tukee tutkimusta ja innovointia Euroopassa kaikkiaan 95 miljardilla eurolla vuosina 2021-2027. Horizon Europe -ohjelmalla EU pyrkii torjumaan ilmastonmuutosta, auttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja parantaa EU:n kilpailukykyä ja kasvua.

Lisätietoa 6G Flagship -ohjelmaan myönnetyistä Horizon Europe -rahoituksista englanninkielisessä uutisessa

Viimeksi päivitetty: 27.9.2022