Oulun yliopisto johtamaan kolmea uutta kansallista tutkimusinfrastruktuuria

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea valinnut 29 tutkimusinfrastruktuuria kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle vuosille 2021–2024. Valituista Oulun yliopisto johtaa kolmea uutta infrastruktuuria ja on mukana kahdeksassa muussa.

Oulun yliopiston johtamia uusia tutkimusinfrastruktuureja ovat Earth-space research ecosystem (johtaa Eija Tanskanen), Printed Intelligence Infrastructure (johtaa Heli Jantunen) ja Research Infrastructure for Future Wireless Communication Networks (johtaa Ari Pouttu).

Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan välineitä, laitteistoja, tietoverkkoja, tietokantoja ja aineistoja sekä palveluita, jotka mahdollistavat tutkimustyön, edistävät tutkimusyhteistyötä sekä vahvistavat tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia ja osaamista.

Tutkimusinfrastruktuurien tiekartta on dokumentti, jossa määritellään Suomen tutkimusinfrastruktuurien ekosysteemiin kuuluvat merkittävät kansalliset tutkimusinfrastruktuurit. Tiekartta on tärkeä väline tutkimus-, koulutus- ja innovaatiojärjestelmän yhteisen pitkäjänteisen suunnittelun ja toisaalta teknologia- ja rahoitusratkaisujen kehittämisen tukemisessa.

Suomen Akatemian tiedote 11.12.2020

Viimeksi päivitetty: 25.1.2021