Oulun yliopisto käynnistää hankesuunnittelun kampuksen rakentamiseksi Raksilaan Oulun keskustassa

Oulun yliopiston hallitus on kuullut kiinteistöstrategian selvitystyön tulokset ja päättänyt hankesuunnittelun käynnistämisestä uuden kampuksen 1. vaiheen rakentamiseksi Raksilaan Oulun keskustassa.

Oulun yliopiston hallitus on kokouksessaan 28.4. kuullut kiinteistöstrategian selvitystyön tulokset ja päättänyt hankesuunnittelun käynnistämisestä uuden kampuksen 1. vaiheen rakentamiseksi Raksilaan Oulun keskustassa. Rakennushankkeen laajuus on lähtökohtaisesti noin 30 000 kerrosalaneliömetriä ja sen hankesuunnittelun arvioidaan kestävän noin vuoden ajan. Yliopisto tulee esittämään Oulun kaupungille asemakaavan muuttamista Raksilan alueella.

Yliopiston hallituksen marraskuussa 2019 käynnistämän selvitystyön tavoitteeksi asetettiin löytää taloudellisesti kestävät, toimintaa tukevat pitkän aikavälin ratkaisut yliopiston toimitiloille. Kampusvaihtoehtojen vertailussa toteuttamiskelpoisiksi vaihtoehdoiksi osoittautuivat Linnanmaan rakennuskannan ylläpito sekä uudisrakentaminen Oulun keskustaan.

Kustannusanalyysit kampusvaihtoehdoista koostuivat rakennuttajakonsulttien A-insinöörit Oy ja WSP Finland Oy toteuttamista toisistaan riippumattomista laskelmista sekä vertailusta kokoluokaltaan vastaavan Metropolia-ammattikorkeakoulun Helsingin Myllypuroon 2019 valmistuneen kampuksen toteutuneisiin kustannuksiin. Selvityksen lopputulos oli, että uudisrakentamisella keskustaan on mahdollista saavuttaa investointikustannuksiltaan neutraali ratkaisu verrattuna Linnanmaan kampukseen ylläpitoon. Vuokrataso keskustakampuksella tulee laskelmien mukaan olemaan alhaisemmalla tasolla kuin tämän hetkiset vuokraennusteet Linnanmaalla.

”Tehtyjen vertailujen perusteella yliopiston toiminnan ja tavoitteiden kannalta parhaaksi tulevaisuuden ratkaisuksi muodostui uuden kampuksen rakentaminen Oulun keskustaan. Hankesuunnittelun aloittaminen on yliopiston ja koko Oulun seudun kannalta merkittävä avaus ja kehittämismahdollisuus. Yliopiston hallitus tulee hankesuunnittelun aikana perehtymään monipuolisesti mahdollisiin asiaan vaikuttaviin tekijöihin ja päättää jatkotoimenpiteistä.”, yliopiston hallituksen puheenjohtaja Sakari Kallo sanoo.

Keskustavaihtoehdon suunnittelualueeksi valikoitui Raksilan alue Oulun ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä. Rautatieaseman ja linja-autoaseman vieressä sijaitseva Raksila on joukkoliikenteen saavutettavuudeltaan ihanteellinen ja sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä yliopiston Kontinkankaan kampuksesta ja yliopistosairaalasta. Myös PSOASin Välkkylän opiskelijakylä sijaitsee Raksilassa.

Oulun yliopistossa professorina toiminut arkkitehti Rainer Mahlamäki, teki kaavallisen selvityksen siitä, kuinka yliopistokampus voisi sopia Raksilan ns. marketalueelle. Alustavien suunnitelmien mukaan kampuksen rakennukset mahtuvat marketalueelle ja myös mahdollisille, erikseen päätettäville jatkovaiheille on löydettävissä tilaa Raksilasta.

”Linnanmaan kampus on palvellut ja tulee palvelemaan Oulun yliopistoa hyvin. Väestöennusteiden ja yliopistoa kohtaan asetettujen odotusten muuttumisen vuoksi keskustasijainti on jatkossa tarkoituksenmukainen ratkaisu. Kun osoittautui, että uudisrakentaminen keskustan tuntumassa ei olisi investointikustannuksiltaan kalliimpi kuin Linnanmaan kampuksen peruskorjaaminen, alamme nyt suunnitella Oulun yliopiston toimintaa Raksilaan. Pääsemme suunnittelemaan Ouluun tulevaisuuden kampusta, joka on vetovoimainen, saavutettava, hiilijalanjäljeltään kestävä ja toimii entistä monipaikkaisemman opiskelun ja työnteon kohtaamisen tilana. Näiden tavoitteiden saavuttamisen lisäksi selvitysten perusteella näyttää, että vuokrakustannuksemme samalla alenevat”, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki sanoo.

Tiedotteen ensimmäistä kappaletta on täsmennetty 6.5.2020 yliopiston hallituksen pöytäkirjan päätöskirjauksen mukaiseksi.

Kuva: Ville Honkonen

Viimeksi päivitetty: 22.9.2021