Oulun yliopisto kehittää harvaan asuttujen seutujen lähiruoan toimitusketjun digitalisaatiota

Eurooppalainen AURORAL-hanke kokeilee erilaisia ratkaisumalleja liikenteen, energiahuollon, turismin, terveydenhuollon ja asumisen digitalisaatioon harvaan asutuilla alueilla. Suomessa keskiössä ovat ketterät järjestelmät liikkumiseen ja logistiikkaan. Lähiruokaan liittyvät kokeilut alkavat joulukuussa 2023, jolloin lähituottajien herkut kuljetetaan kuluttajien ovelle jouluksi.
Kuva: Freepik

Harvaan asuttujen seutujen markkinat ovat ohuet, etäisyydet pitkät ja asumistiheys pieni. Nämä tekijät haittaavat markkinalähtöisiä digitaalisia palveluita ja tekevät julkisistakin palveluista kalliita. Siksi palveluita on haasteellista ylläpitää, mikä puolestaan saattaa johtaa harvaan asuttujen seutujen näivettymiseen, ja kaupunkiseutujen ja harvaan asuttujen seutujen eriytyvään kehitykseen. Teknologinen ja taloudellinen eriarvoistuminen on sekä hankala poliittinen kysymys että myös kansantaloudellinen ongelma Suomessa ja kansainvälisesti.

AURORAL (Architecture for Unified Regional and Open digital ecosystems for Smart Communities and wider Rural Areas Large scale application) -hanke kehittää digitaalisia ratkaisuja, infrastruktuuria, liiketoimintamalleja ja palvelualustoja harvaan asuttujen seutujen lähtökohdista käsin. Uudet palvelualustat ja innovaatiot halutaan nostaa kokeiluasteelle ja löytää toimivimmat tekniset ratkaisut, apuvälineet ja toimintatavat. Tavoitteena on kiihdyttää harvaan asuttujen seutujen taloutta ja houkuttelevuutta asuinpaikkana ja yritysten sijoittumispaikkana.

AURORAL-hankkeen kokeilut – demonstraattorit – sijoittuvat eri puolille Eurooppaa. Suomessa keskiössä ovat erityisesti liikkumisen ja logistiikan innovaatiot ja arvoketjut. ”Tavoitteena on yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa kokeilujen kautta löytää yhteistoimintamalleja, jotka ovat kustannustehokkaita myös harvaan asutuilla seuduilla”, sanoo Oulun yliopiston yliopisto-opettaja, diplomi-insinööri Veikko Pekkala, joka toimii AURORAL -hankkeen projektipäällikkönä.

”Suomi on digitaalisten ratkaisujen edelläkävijä. AURORAL on hieno EU-tutkimuksen päänavaus monessakin mielessä ja sopii Oulun yliopiston profiiliin mainiosti: yhtäältä kehitetään uusia digitaalisia ratkaisuja ja toisaalta tuodaan näitä ratkaisuja harvaan asuttujen seutujen arkeen”, painottaa väylä- ja liikennetekniikan professori Pekka Leviäkangas Oulun yliopistosta.

Lähiruokaa kuljetetaan ovelle jouluksi

Oulun yliopiston toteuttaa kokeilupainotteisen tutkimuksen yhteistyössä Lappia ammattiopiston kanssa. Suomessa kokeilut aloitetaan järjestämällä lähiruuan yhteiskuljetuksia Tervola-Tornio-Kemi-alueella joulumyynnin osalta ovelta ovelle -toimituksin kaksi kertaa ennen joulua (14.12. ja 23.12.). Tilatut tuotteet kerätään ja pakataan Lappia ammattiopiston Louen koulutilan taimi- ja lähiruokapuodissa, ja kuljetusliike hakee paketit sieltä. Kuljetusten hallintaan käytetään VASTE-alustaa, joka on osa AURORAL-projektin digitaalisia alustoja. Pilotista kerättävä tieto analysoidaan ja yhteistoimintamallille määritellään liiketoimintamalli ja menestystekijät, joita kehitetään kustannustehokkaammiksi vuoden 2024 jatkokokeiluissa.

”Erilaiset ketterät toimitusjärjestelmät ovat avainasemassa, kun kehitetään paikallisen lähiruokatuotannon tulevaisuutta. Kokeilun myötä saamme paikallisten tuottajien tuotteet helposti kuluttajien saataville. On mukavaa toimia joulumielellä sekä tuottajien että asiakkaiden asialla”, toteaa joulumyynnin järjestelyistä vastaava projektipäällikkö Anna-Riikka Lavia.

AURORAL-hankkeessa on mukana 25 partneria eri puolilta Eurooppaa. Sen kokonaisbudjetti on 16,4 miljoonaa euroa ja EU-komission avustus hankkeelle on 14,6 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan vuosina 2021–2024. Projektissa harvaan asutuilla alueilla ympäri Eurooppaa toteutettavat pilotit liittyvät esimerkiksi omakotitalojen energiatehokkuuden parantamiseen (Ruotsi), lämmön tuottamiseen bioenergiasta (Espanja), digitaalisen opastusjärjestelmän (Norja) sekä “Mobility as a Service” ratkaisujen tarjoamiseen turisteille (Itävalta), älykkääseen maanviljelyyn ja digitaalisen markkinan käyttämiseen maataloustuotteille (Portugal), erityistoimenpiteitä vaativien lasten koulukuljetuspalveluun (Suomi) sekä dronejen hyödyntämiseen kuljetuksissa (Norja).

Lue lisää

Auroral-projekti Oulun yliopiston verkkosivulla

Auroral-projektin koko verkkosivusto englanniksi

Infrastruktuuri ja liikenne -tutkimusryhmä

Lappian Koulutilan taimi- ja lähiruokapuoti

Viimeksi päivitetty: 17.4.2024