Oulun yliopisto kiittää ylioppilaskuntaa myönteisestä ja kauaskatseisesta kannanotosta kampusasiassa

Oulun yliopisto kiittää ylioppilaskuntaa myönteisestä ja kauaskatseisesta kannanotosta (10.12.2020) kampusasiassa. Arvostamme, että ylioppilaskunta on aktiivisesti mukana yliopiston tulevaisuuden rakentamisessa.

Yliopistomaailma on juuri nyt murrosvaiheessa, kun digitalisaation myötä opintoja ja työtä tehdään entistä useammista, vapaammin itse valittavista paikoista. Yliopiston tilantarve vähenee, mutta kampusten tulee olla vetovoimaisia ja sijaita helposti saavutettavissa paikoissa. Oulun yliopiston vuokrasopimukset Linnanmaalla ulottuvat vuoteen 2040 saakka ja näitä sopimuksia meidän on kunnioitettava. Juuri nyt emme vielä tiedä, kuinka paljon ja millaista tilaa Oulun yliopisto kokonaisuudessaan tarvitsee 20 vuoden kuluttua.

Yliopiston suunnitelmissa tilatarpeet vuoteen 2040 asti ratkaistaan niin, että Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksia kehitetään niiden vahvuuksiin keskittyen ja keskustakampuksesta tulee koko yliopistoa yhdistävä ja kohottava uusi elementti. Toimintaa suunnitellaan jatkossakin siten, että yliopistolaisille ei synny laajamittaista liikkumistarvetta kampusten välillä kesken päivän ja poikkitieteellinen kohtaaminen säilyy edelleenkin vahvuutenamme. Nyt keskitymme yhdessä ja osallistaen suunnittelemaan kokonaisuutta, joka toteutettaisiin tämän vuosikymmenen puolella sekä viestimään kampuskehitykseen liittyen niistä asioista, joista yliopiston hallitus on linjannut.

Ylioppilaskunnan ja muiden tulevaisuuden vastuunkantajien näkemykset yliopistosta ja Oulusta opiskelijakaupunkina vieläkin pidemmälle tulevaisuuteen ovat tärkeitä puheenvuoroja keskustelussa.

Tutustu ylioppilaskunnan alkuperäiseen kannanottoon (10.12.2020) täällä.

Viimeksi päivitetty: 5.5.2021