Oulun yliopisto koordinoimaan merkittävää kiertotalouden tutkimushanketta

Useita teollisuudenaloja yhdistävän SecRes-projektin tavoitteena on muokata metsäteollisuuden, kemianteollisuuden ja kaivannaisteollisuuden ja metallinjalostuksen sivuvirroista raaka-aineita esimerkiksi betoniteollisuuteen tai lannoitteisiin.

Business Finland on myöntänyt Oulun yliopiston koordinoimalle SecRes-tutkimuskonsortiolle merkittävän Co-innovation-tutkimusrahoituksen osana Bio &Circular Finland -ohjelmaa. Oulun yliopiston lisäksi konsortioon osallistuu useita yrityksiä, kuten ANDRITZ Oy, Suomen malmijalostus Oy (Finnish Minerals Group), Keramia Oy, Metsä Fibre Oy, Keliber Technology Oy, Hyperion Robotics Oy ja Betolar.

”Teollisuudessa muodostuu paljon sivutuotetta, joka hyödyntämättömänä voi muodostua jätteeksi aiheuttaa ympäristöongelmia, kuluja ja haitata investointeja”, kertoo projektia vetävä, Oulun yliopiston professori Ulla Lassi. Kaksivuotinen SecRes-projekti yhdistää useita teollisuuden aloja uudella tavalla. Projektin tavoitteena on teollisuudessa sivutuotteena muodostuvien kalsiumkarbonaatin ja natriumsulfaatin kokonaisvaltainen hyödyntäminen uusiksi tuotteiksi, ja siten kiertotalouden tavoitteiden ja teollisuuden kilpailukyvyn edistäminen. ”Pyrkimyksenä on, että kemikaalien kierrätys ja sivutuotteiden uudelleenkäyttö voi johtaa jopa täysin jätteettömiin teollisuusprosesseihin", Lassi kuvaa.

Projektin tulokset palvelevat laajemmin esimerkiksi kaivannaisteollisuutta, metallinjalostusta ja selluteollisuutta, joissa kyseisiä sivutuotteita muodostuu tai käytetään saostus- ja neutralointikemikaaleina.

SecRes-projektissa tarkastellaan erityisesti kalsiumkarbonaatin käyttöä betoniteollisuuden raaka-aineena (sideaineet), alkaliaktivoitujen materiaalien (geopolymeerien) valmistuksessa, lannoitteiden valmistuksen raaka-aineena sekä neutralointikemikaalina.

Natriumsulfaatin osalta kehitetään prosessia uusien teollisesti hyödynnettävissä olevien kemikaalien valmistukseen sekä hyödynnetään natriumsulfaattia alkaliaktivoitujen materiaalien valmistuksessa. Laaja-alaisesti tavoitteena on sivutuotteiden kokonaisvaltainen hyödyntäminen ja teollisuuden rajat ylittävä kiertotalouden liiketoiminnan vahvistaminen.

Viimeksi päivitetty: 17.4.2024