Oulun yliopisto kouluttaa erityisopettajia ja varhaiskasvatuksen opettajia Kajaanissa

Oulun yliopisto vastaa Kainuun ja Ylä-Savon alueiden opetus- ja kasvatusalan opettajapulaan uudella koulutushankkeella. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Oulun yliopiston, Kajaanin ja Iisalmen yhteiselle hankkeelle 840 000 euroa. Oulun yliopisto järjestää erityisopettajan kelpoisuuden tuottavia opintoja sekä tutkintoon johtavaa varhaiskasvatuksen koulutusta.

Erillisiin erityisopettajan opintoihin lisätään 20 aloituspaikkaa, kolmivuotiseen varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattikoulutukseen 40 aloituspaikkaa ja kaksivuotiseen varhaiskasvatuksen erityisopettajan maisterikoulutukseen 20 aloituspaikkaa.

Koulutukset toteutetaan monimuotoisesti eli ne sisältävät lähi- ja etäopetusta. Lähijaksot toteutetaan Kajaanin yliopistokeskuksen tiloissa sekä tarpeen mukaan muissa Kajaanissa sijaitsevissa opetustiloissa. Harjoittelujaksot pyritään järjestämään Kainuun ja Ylä-Savon oppilaitoksissa. Koulutukset alkavat syksyllä 2024.

”Koulutusten toteutustavat mahdollistavat opiskelun myös työn ohessa”, kertoo Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan dekaani Risto Honkonen.

Tavoitteena on myös houkutella alueelle uusia osaajia paikkakunnalla järjestettävien lähijaksojen myötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus koko hankkeen rahoituksesta on noin kaksi kolmasosaa.

Viimeksi päivitetty: 28.3.2023