Oulun yliopisto menestyi hyvin vaikuttavuutta mittaavassa kansainvälisessä arvioinnissa

Oulun yliopisto sijoittuu sijavälille 301–400 (2023: 401–600) yliopistojen vaikuttavuutta mittaavassa kansainvälisessä Times Higher Education Impact Rankings 2024 -vertailussa.

Vertailussa arvioidaan yliopistojen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vaikuttavuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisen kautta.

Oulun yliopisto onnistui parhaiten YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa “sukupuolten tasa-arvo”, “kestävät kaupungit ja yhteisöt” ja “ilmastotekoja”. Näiden tavoitteiden osalta Oulun yliopiston sijoitus oli 101–200.

Kokonaisarviossa oli tänä vuonna mukana 1963 yliopistoa. Huomionarvoista on, että Oulun yliopiston sijoitus parani merkittävästi, vaikka vertailtavien yliopistojen määrä kasvoi viime vuoteen verrattuna lähes neljälläsadalla yliopistolla.

Oulun yliopisto on sitoutunut toimimaan vastuullisesti sekä edistämään tutkimuksella ja koulutuksella YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Etsimme ratkaisuja maapallon ekologisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin kestävyyshaasteisiin. Tavoitteemme on, että jokainen Oulun yliopistolainen tekee vastuullisia valintoja – nyt ja tulevaisuudessa.

Viimeksi päivitetty: 14.6.2024