Oulun yliopisto mukana uudessa kemikaalien riskinarviointiin keskittyvässä verkostossa EU:ssa

EU käynnistää PARC-kumppanuusohjelman, jonka osallistujat muodostavat kemikaalien riskinarvioinnin osaamisverkoston. Suomesta mukana ovat Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Oulun yliopisto, Ruokavirasto, Suomen ympäristökeskus sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

Euroopan unionin uuden kumppanuusohjelman nimi on Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals (PARC), joka keskittyy kemikaalien riskinarviointiin.

Kumppanuusohjelmassa muodostetaan EU:n laajuinen osaamisverkosto, joka tukee riskinarvioinnin ja riskinhallinnan viranomaisten toimintaa nykyisissä, nousevissa ja uusissa kemikaaliturvallisuuden haasteissa.

PARC-ohjelmassa kehitetään kemikaalien riskinarviointiin yhtenäisiä ja aiempaa parempia käytäntöjä, joita voidaan jatkossa soveltaa hallinnollisessa kemikaaliriskinarvioinnissa.

”Tarvitsemme hyviä yhtenäisiä käytäntöjä, jotta mahdollisimmin nopeasti voisimme tunnistaa sekä uusien että jo pitempään käytössä olleiden kemikaalien aiheuttamia riskejä”, sanoo Oulun yliopiston professori Arja Rautio, joka on arktisten alueiden ympäristökemikaalien asiantuntija ja toimii arktisten alueiden ympäristökemikaalien seurannassa.

”Riskinarvioinnissa on tärkeää huomioida myös yhteisvaikutukset ja altistumiset eri lähteistä, kuten työperäinen altistuminen sekä ravintoon ja kuluttajatuotteisiin liittyvä altistuminen”, jatkaa työtoksikologian tutkimusprofessori Tiina Santonen Työterveyslaitoksesta.

Lisäksi tavoitteena on, että jatkossa tieto siirtyy paremmin riskinarviointeja tekeviltä instituutioilta viranomaisille ja päätöksentekijöille. Tämä edistää kansanterveyden ja ympäristön suojelua Euroopassa. Samalla voidaan vahvistaa kansalaisten luottamusta riskinarviointia toteuttaviin ja riskinhallinnasta vastaaviin organisaatioihin.

Verkosto käynnistetään osana Horizon Europe -ohjelmaa. Verkostoon kuuluu noin 200 eri organisaatiota Euroopasta. Koko hanketta koordinoi Ranskan elintarvike-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuusvirasto ANSES.

Suomessa toimintaa ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö, ja partnereina toimivat Työterveyslaitos ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Mukana ovat myös Oulun yliopisto, Ruokavirasto, Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

”Kun virastot ja tutkimusorganisaatiot ovat mukana näin laajasti, se kasvattaa kansallista osaamispääomaamme kemikaaliriskinarvioinnissa”, sanoo Tiina Santonen.

Yhteyshenkilö Oulun yliopistossa: professori Arja Rautio, etunimi.sukunimi@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 8.3.2022