Oulun yliopisto näkyy entistä paremmin kansainvälisissä uutisissa

Eri tutkijoita voisi näkyä kansainvälisessä mediassa vielä laajemmin, ja myös kansallisen näkyvyyden toivotaan pysyvän vahvana.

Oulun yliopistosta kirjoitettujen uutismedian juttujen määrä on kasvanut neljänä kuluneena vuonna. Vuoden 2022 medianäkyvyyden analyysi osoittaa, että kasvua on etenkin kansainvälisen digitaalisen uutismedian jutuissa ja niiden tavoittavuudessa. Yliopistosta kirjoitettuja uutisia oli viime vuonna kaikkiaan yli 5500, joista yli puolet, noin 3000, ilmestyi kansainvälisessä mediassa.

Kotimaassa Oulun yliopistosta kirjoitti etenkin Yle, jonka aiheet painottuivat yliopiston tutkimuksiin ja asiantuntijalausuntoihin. Yliopisto näkyi ja kuului myös yli 80:ssä Ylen tv- ja radiolähetyksessä. Kaleva kirjoitti yliopiston asioista edellisvuosia vähemmän, mutta kuitenkin 318 uutisessa.

”Yliopiston tavoitteena on kansallinen ja kansainvälinen näkyvyys, jotta meidät tunnettaisiin ja menestyisimme kansainvälisessä kilpailussa. Sen vuoksi työskentelymme painottuu voimakkaasti laajan yleisön medioihin”, sanoo yliopiston viestintäpäällikkö Elina Mattila-Niemi.

Kansainvälisesti näkyvimmät jutut käsittelivät muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutuksia arktiseen infrastruktuuriin, hammashoitopelkoa, istumisen aiheuttamia terveysriskejä sekä dinosaurusten historiaa. Suurin arvioitu tavoittavuus yliopistolle tuli BBC:n, Daily Mailin, Naturen ja Yahoo! Newsin kautta.

Kotimaassa kiinnostivat esimerkiksi Raksilan kampussuunnitelmien kariutuminen, hyttyskausi, OKTO-murskeen paljastuminen autojen jakohihnarikkojen syyksi sekä lääketieteellisen tiedekunnan budjettihuolet. Kotimaan digitaalisesta uutissisällöstä vain kolme prosenttia oli kielteistä ja loput neutraalia tai myönteistä.

Julkisuudessa näkyneiden tutkijoiden määrä oli kansainvälisesti edellisvuotta pienempi. Eniten digimediassa näkyneet henkilöt olivat Jan Hjort ja Matti Latva-aho. Kotimassa eri tutkijoiden näkyminen oli edellisvuoden tasolla, ja näkyvimpiä nimiä olivat Marko Mutanen, Juha Auvinen, Juho-Antti Junno ja Terhi Piltonen.

”Haluamme mahdollisimman monen tutkijan osallistuvan julkiseen keskusteluun, ja tähän on tarjolla koulutuksia ja jatkuvaa tukeamme. Toivon tutkijoiden ottavan rohkeasti yhteyttä viestintään tai tiedekuntansa nimettyyn tiedeviestijään”, Mattila-Niemi sanoo.

Sosiaalisessa mediassa isoimmiksi yliopistoa koskeviksi aiheiksi nousivat vuonna 2022 yliopiston kampussuunnitelmat, tohtoripromootion juhliminen ja yliopistojen ranking-uutinen Good News from Finlandin julkaisemana.

Medianäkyvyyden kokonaisuudesta puuttuu osa paperilehdistä ja julkaisualustoista, joihin seurantatyökaluilla ei pääse.

Yliopiston mediaseurannan yhteistyökumppani on Meltwater. Analyysi medianäkyvyydestä tehdään vuosittain.

Viimeksi päivitetty: 14.3.2023