Oulun yliopisto odottaa Oulun kaupungilta näkemystä kampuksen mahdollisista sijaintivaihtoehdoista

Oulun kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 19.4.2022 keskeyttää Oulun yliopiston kampuksen suunnittelun Raksilaan. Kaupunginhallitus ilmaisee tiedotteessaan kuitenkin haluavansa tukea yliopiston kiinteistöstrategian toteuttamista.

Yliopiston hallitus käynnisti marraskuussa 2019 kiinteistöstrategian tarkastelun. Sen lopputuloksena yliopiston hallitus katsoi sekä toiminnan että talouden kannalta parhaaksi tulevaisuuden ratkaisuksi uuden kampuksen rakentamisen Oulun keskustan välittömään läheisyyteen. Kaupungin ohjaamana suunnittelualueeksi valittiin Raksilan tontti ja suunnittelua tehtiin hyvässä yhteistyössä sen nykyisten käyttäjien Arinan ja Keskon kanssa. Yhdyskuntalautakunta ja kaupunginhallitus myönsivät hankkeelle suunnitteluvarauksen lokakuussa 2020.

Kaupungin kaavoituksen ohjauksessa tehdyt selvitykset osoittivat, että toiminnot on mahdollista sijoittaa alueelle. Suunnittelussa todettiin, että yliopiston kampusinvestointi myös tukisi merkittävästi Oulun kaupunkistrategian ja keskustavision toteuttamista. Yliopisto on toiminut prosessissa kaupungin ohjeiden mukaisesti, toimittanut kaikki kaupungin edellyttämät selvitykset ja suunnitelmat sekä osallistunut toivotusti erilaisiin kuulemis- ja keskustelutilaisuuksiin.

”Arvostamme kaupunginhallituksen ilmaisemaa tukea yliopiston kiinteistöstrategian toteuttamiselle. Yllättävä päätös kuitenkin jättää tulevaisuudensuunnitelmat nyt tyhjän päälle, mistä olemme todella huolestuneita. Toivomme, että kaupunkipäättäjät haluavat löytää tilanteeseen ratkaisun. Tarvitsemme kampusvisiotyön tueksi kaupungin näkemyksen mahdollisista sijaintivaihtoehdoista sekä pitävät askelmerkit, joiden avulla pääsemme yliopiston ja alueen tulevaisuutta turvaavaan lopputulokseen”, yliopiston rehtori Jouko Niinimäki sanoo.

Yliopisto toivoo kaupungin päättäjiltä kauaskatseisuutta ja ymmärrystä sille, että yliopiston toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa ja menestyäkseen myös tulevaisuudessa yliopiston on kyettävä uudistumaan. Kaupungin yhteistyötä tarvitaan pitkäaikaisten huolenaiheiden, tilakustannusten hallinnan, yliopiston ja opiskelijakaupungin vetovoiman sekä koko ajan tärkeämmäksi kysymykseksi nousevan toiminnan kestävyyden parantamisessa.

”Haluan korostaa, että yliopiston tavoitteiden tukemisessa on kyse Oulun alueen ja koko pohjoisen Suomen tulevaisuudesta. Alueen elinvoima on paljon kiinni osaavan työvoiman saatavuudesta, mistä olemme jo nyt joillakin aloilla huolestuneita”, Niinimäki lisää.

Yliopistossa on parhaillaan käynnissä pitkän aikavälin visiotyö yhtenäisestä kampusrakenteesta. Visiotyön tarkoituksena on tutkia edellytyksiä muodostaa mahdollisimman yhtenäinen kampusalue yliopiston Oulussa sijaitsevalle toiminnalle asteittain seuraavan 25 vuoden aikana. Tällä hetkellä toiminnot jakautuvat kahdelle kampusalueelle Oulussa. Visiotyössä yliopistolaiset pohtivat opiskelun, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen muotoja tulevaisuudessa sekä millainen kampus näitä parhaiten tukisi.

Kampusvision konkretisoitumiseen tarvitaan Oulun kaupungin tuki, jotta kampukselle löytyy tarkoituksenmukainen sijainti.

Viimeksi päivitetty: 21.4.2022