Oulun yliopistolle lähes 5 miljoonaa euroa uutta tutkimusrahoitusta

Oulun yliopistolle on myönnetty lähes 5 miljoonaa euroa rahoitusta EU:n uudesta Interreg Aurora -ohjelmasta, jolla vauhditetaan rajat ylittävää yhteistyötä Euroopan pohjoisosissa sekä Saamenmaalla. Oulun yliopisto toimii hankkeen vetäjänä kuudessa hankkeessa. Kaikkiaan Interreg Auroran ohjauskomitea hyväksyi ensimmäisessä haussa 27 hanketta, joihin myönnettiin yhteensä yli 21 miljoonaa euroa.

Oulun yliopiston vetämissä hankkeissa kehitetään esimerkiksi uusia ympäristöystävällisiä akkuteknologian ja kestävän vetyteknologian ratkaisuja. Hankkeiden yhteistyökumppaneina on muun muassa Luulajan teknillinen yliopisto, Tromssan yliopisto, Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto.

Oulun yliopiston koordinoimat, Interreg Aurora -rahoitusta saaneet hankkeet:

  • SUSEN - Knowledge and networking platform for sustainable electronics based on northern bioresources
  • EcoLIB - Eco-friendly and sustainable method for recycling of spent lithium-ion batteries
  • Sustainable Hydrogen - Potential for Bothnia Gulf Cluster
  • RE-HYDRO - Rethinking Hydropower Management: Safeguarding Biodiversity while improving Climate Adaptation
  • IDiD - Implementation of DeD AM in future manufacturing
  • Preparatory DigiÁrran

”Edelleen lähes kaikki elektroniikassa käytetyt komponentit ja laitteet perustuvat uusiutumattomiin raaka-aineisiin. Meneillään olevan vihreän ja digitaalisen kaksoissiirtymän myötä tarve ns. vihreään elektroniikkaan on kuitenkin tullut ilmeiseksi. Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa on uusiutuviin biopohjaisiin materiaaleihin ja elektroniikkaan liittyvää tutkimus- ja yritystoimintaa sekä resursseja, mikä voi tarjota merkittäviä tulevaisuuden mahdollisuuksia”, kertoo SUSEN-hankkeen vetäjä, kuitu- ja partikkelitekniikan professori Henrikki Liimatainen.

SUSEN-hankkeessa kehitetään uusia vihreän elektroniikan komponentteja ja sovelluksia, jotka perustuvat uusiutuviin pohjoisiin luonnonvaroihin. Keskeinen tavoite on selvittää vihreään elektroniikan pohjoisia tutkimus- ja yritystoimijoita sekä edistää alan rajat ylittävää yhteistyötä.

IDiD-hankkeessa pyritään edistämään metallin 3D-tulostuksessa käytettävien suorakerrostusmenetelmien käyttöönottoa yrityksissä. ”Suorakerrostustulostuksen yleistyminen on tärkeää metalliteollisuuden kestävän kehityksen kannalta: se vauhdittaa myös digitaalisen valmistuksen vallankumousta. Metallin tulostusmenetelmien käyttöönotto yrityksissä on myös yksi avain toimitusvarmuuden ylläpitämiseen kriisitilanteiden, kuten sodan tai pandemian aikana, jolloin maailmanlaajuiset toimitusketjut eivät toimi normaalisti”, kertoo tutkimusjohtaja Antti Järvenpää Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin FMT-tutkimusryhmästä.

Lisäksi Oulun yliopisto toimii partnerina viidessä hankkeessa, joissa kehitetään esimerkiksi fossiilivapaisiin autonomisiin ajoneuvoihin perustuvaa materiaalinkäsittelymenetelmää, kestävää rakentamista ja rakennusympäristöä arktisessa ilmastossa sekä 6G teknologian hyödyntämistä arktisessa ympäristössä.

Interreg Aurora 2021­ –2027 -ohjelman ensimmäiset rahoitukset tulivat haettavaksi kesäkuussa. Interreg-ohjelmilla tuetaan raja-alueiden ja laajempien, rajat ylittävien yhteistyöalueiden integroitumista sekä alueiden ja kaupunkien välisten verkostojen syntymistä ja vahvistumista. Yhteistyötä lisäämällä ohjelmat vaikuttavat alueiden kilpailukykyyn ja taloudelliseen kehitykseen. Ohjelmilla edistetään myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisia ympäristötavoitteita.

Lisätietoa Implementation of DeD AM in future manufacturing (IDiD) -hankkeesta.

Viimeksi päivitetty: 22.12.2022